Thanh tra Bộ Tài chính vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và thuế tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico); các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư từ Handico gồm: Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68, Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội, Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội, Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển đô thị Hà Nội.

Đầu tư bị thua lỗ

Theo cơ quan thanh tra, Handico đầu tư tài chính dài hạn tại thời điểm 31-12-2016 là hơn 655 tỉ đồng vào 38 công ty (gồm 3 công ty con, 18 công ty liên kết, liên doanh và đầu tư khác vào 17 công ty). Trong đó, Handico đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68 nhưng không được chia lợi nhuận do lỗ lũy kế đến ngày 31-12-2016 là hơn 49 tỉ đồng. Ngoài ra, Handico đầu tư vào 4 công ty liên kết khác nhưng bị lỗ, năm 2016 số tiền lỗ hơn 5,9 tỉ đồng.

Nhiều sai phạm về kinh tế ở Handico - Ảnh 1.

Một tòa nhà văn phòng do Handico làm chủ đầu tư ở đường Phạm Hùng, TP Hà Nội

Handico còn đầu tư tài chính dài hạn vào 17 DN khác với giá trị đầu tư gần 151 tỉ đồng nhưng chỉ 8 DN hoạt động kinh doanh có lãi hơn 70 tỉ đồng, 2 DN đã thoái vốn và 2 DN kinh doanh lỗ hơn 235 tỉ đồng vào năm 2016. Hai DN thua lỗ là Công ty CP Kinh doanh và Xây dựng nhà và Công ty Tài chính CP Handido. Trong đó, Handico "hùn vốn" vào Công ty Tài chính CP Handido hơn 70 tỉ đồng nhưng đến thời điểm 31-12-2016, số lỗ lũy kế của công ty này hơn 1.400 tỉ đồng.

Qua công tác thanh tra, Bộ Tài chính chỉ rõ cả 6 đơn vị được thanh tra đều chưa thực hiện đối chiếu nợ phải thu và số nợ phải trả. Trong đó, số nợ phải thu đến thời điểm 31-12-2016 là 1.157 tỉ đồng, số nợ phải trả là 1.143 tỉ đồng. Ngoài ra, có 5/6 DN có nợ phải trả quá hạn là 41 tỉ đồng gồm: Công ty mẹ Handico 13,3 tỉ đồng, Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68 là 19,7 tỉ đồng, Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ nhà Hà Nội 4,9 tỉ đồng, Công ty Tu tạo và Phát triển nhà Hà Nội 2,5 tỉ đồng, Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Phát triển đô thị Hà Nội gần 0,5 tỉ đồng.

Nợ ngân sách hàng chục tỉ đồng

Theo Thanh tra Bộ Tài chính, đến thời điểm kết thúc thanh tra 23-1-2018, tổng số thuế 6 đơn vị nêu trên còn chưa nộp là hơn 8,4 tỉ đồng. Kết luận thanh tra cũng xác định các DN này kê khai sai dẫn đến thiếu thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước 16,8 tỉ đồng. Trong đó thuế GTGT là 12,4 tỉ đồng, thuế thu nhập DN là 1,1 tỉ đồng, lợi nhuận còn lại nộp ngân sách là 3,2 tỉ đồng.

Cơ quan thanh tra đã tiến hành thanh tra việc báo cáo kết quả kinh doanh tại các đơn vị nêu trên và chỉ rõ nhiều sai phạm. Đối với công ty mẹ Handico, đơn vị này hạch toán thiếu doanh thu hoạt động sản xuất - kinh doanh và doanh thu hoạt động tài chính số tiền hơn 4,7 tỉ đồng. Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội hạch toán thiếu doanh thu hoạt động xây lắp hơn 3,5 tỉ đồng.

"Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Hội và Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội hạch toán tăng không đúng chi phí hơn 3,9 tỉ đồng. Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68 và Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội cũng có sai sót khi hạch toán thiếu chi phí hơn 5,3 tỉ đồng" - kết luận thanh tra nêu rõ.

Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị HĐTV, tổng giám đốc Handico chỉ đạo các đơn vị thực hiện đối chiếu đầy đủ công nợ khi lập báo cáo tài chính, kiên quyết thu hồi các khoản nợ phải thu để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện đúng quy định trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng đầu tư tài chính. Đồng thời, yêu cầu các DN thực hiện kê khai bổ sung thuế GTGT đầu ra 12,4 tỉ đồng; thực hiện nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Tài chính 16,8 tỉ đồng để xử lý nộp vào ngân sách nhà nước.

Hàng loạt dự án chậm tiến độ

Theo kết luận thanh tra, Handico có nhiều dự án chậm tiến độ như dự án xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại các ô đất CT3, CT4, CT5 khu đô thị mới Kim Chung (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), dự án X2 Trần Phú.

Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà Hà Nội có dự án tòa nhà văn phòng kết hợp dịch vụ HH3 chậm tiến độ 6 năm. Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội có 9 dự án chậm tiến độ, trong đó dự án Bắc Đại Kim chậm tiến độ tới 12 năm, dự án khu đô thị mới Cầu Bươu chậm 8 năm.

Bài và ảnh: Minh Chiến