Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa yêu cầu giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP tổ chức rút kinh nghiệm trong việc thẩm định và phê duyệt sai làm tăng dự toán gói thầu số 4a, 6a thuộc dự án Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 1); đồng thời, thẩm định và phê duyệt lại dự toán gói thầu 4a, 6a, 8, 9, 10 tại dự án Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 1).

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ có phẩm chất, trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp với công tác quản lý, tư vấn, giám sát dự án để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn và các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Nhiều sai sót trong dự án tiêu thoát nước của TP HCM - Ảnh 1.

Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP liên quan đến dự án Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 1)

Chủ tịch UBND TP giao giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP chỉ đạo giám đốc banquản lý dự án xây dựng công trình tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và đề xuất chấn chỉnh đối với tập thể, cá nhân tham mưu, triển khai thực hiện chưa đúng quy định về quản lý và sử dụng chi phí quản lý dự án đối với dự án bờ hữu ven sông Sài Gòn Nam Rạch Tra; có thiếu sót trong vai trò là đơn vị thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán gói thầu số 8, 9, 10 tại dự án Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 1); có thiếu sót trong việc giám sát thi công gói thầu 4a, 6a nhưng không báo cáo chủ đầu tư việc nhà thầu thi công tận dụng đất đắp tại chỗ để đắp móng cống và thân cống.

Đáng chú ý, ban quản lý dự án xây dựng công trình đã thanh toán cho nhà thầu chính lớn hơn giá trị nghiệm thu dẫn đến ghi nợ tạm ứng của đơn vị thi công công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn (Bắc Rạch Tra). Ban quản lý dự án phải theo dõi, lập thủ tục thu hồi tạm ứng từ giá trị nghiệm thu của các nhà thầu phụ.

UBND TP yêu cầu ban quản lý dự án xây dựng công trình phải khẩn trương khắc phục các sai sót trên; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai trong niên độ 2014 đến 2016; nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP số tiền gần 1,5 tỉ đồng (chi vượt chi phí quản lý dự án của dự án bờ hữu ven sông Sài Gòn, khoản thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hoạt động lập hồ sơ mời thầu, giám sát thi công các dự án).

Trước đó, Thanh tra TP đã thanh tra và có kết luận về việc thanh tra ban quản lý dự án xây dựng công trình thuộc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.

Nguyễn Phan