Để giúp người dân ứng phó với bão số 16 (Tembin), Đoàn thanh niên của tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng các lực lượng đã giúp dân chằng chéo nhà cửa và phục vụ thức ăn, khám chữa bệnh, cung cấp nước uống miễn phí (từ nguồn kinh phí của địa phương và các mạnh thường quân) cho người dân tại những nơi trú, tránh bão. Chính sự hỗ trợ này khiến không ít người dân cảm thấy ấm áp, xúc động.

Ông Ngô Vũ Thăng, Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu, cho biết Đoàn thanh niên tỉnh đã huy động khoảng 800 lực lượng tham gia hỗ trợ người dân trong ngày 25 và 26-12 để giúp dân vượt qua bão số 16 (Tembin).

Những hình ảnh ấm áp trước ảnh hưởng của bão số 16 (Tembin) - Ảnh 1.

Những hình ảnh ấm áp trước ảnh hưởng của bão số 16 (Tembin) - Ảnh 2.

Những hình ảnh ấm áp trước ảnh hưởng của bão số 16 (Tembin) - Ảnh 3.

Những hình ảnh ấm áp trước ảnh hưởng của bão số 16 (Tembin) - Ảnh 4.

Giúp dân chằng chéo nhà cửa

Những hình ảnh ấm áp trước ảnh hưởng của bão số 16 (Tembin) - Ảnh 5.

Những hình ảnh ấm áp trước ảnh hưởng của bão số 16 (Tembin) - Ảnh 6.

Những hình ảnh ấm áp trước ảnh hưởng của bão số 16 (Tembin) - Ảnh 7.

Những hình ảnh ấm áp trước ảnh hưởng của bão số 16 (Tembin) - Ảnh 8.

Những hình ảnh ấm áp trước ảnh hưởng của bão số 16 (Tembin) - Ảnh 9.

Những hình ảnh ấm áp trước ảnh hưởng của bão số 16 (Tembin) - Ảnh 10.

Những hình ảnh ấm áp trước ảnh hưởng của bão số 16 (Tembin) - Ảnh 11.

Những hình ảnh ấm áp trước ảnh hưởng của bão số 16 (Tembin) - Ảnh 12.

Những hình ảnh ấm áp trước ảnh hưởng của bão số 16 (Tembin) - Ảnh 13.

Những hình ảnh ấm áp trước ảnh hưởng của bão số 16 (Tembin) - Ảnh 14.

Những hình ảnh ấm áp trước ảnh hưởng của bão số 16 (Tembin) - Ảnh 15.

Những hình ảnh ấm áp trước ảnh hưởng của bão số 16 (Tembin) - Ảnh 16.

Phục vụ thức ăn, nước uống cho những người dân sơ tán

Những hình ảnh ấm áp trước ảnh hưởng của bão số 16 (Tembin) - Ảnh 17.

Những hình ảnh ấm áp trước ảnh hưởng của bão số 16 (Tembin) - Ảnh 18.

Những hình ảnh ấm áp trước ảnh hưởng của bão số 16 (Tembin) - Ảnh 19.

Những hình ảnh ấm áp trước ảnh hưởng của bão số 16 (Tembin) - Ảnh 20.

Không ít người dân sơ tán cảm thấy ấm áp, xúc động

CÔNG TUẤN