Sáng nay (18-10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Nhiều lãnh đạo bộ, ngành của trung ương có mặt tại đại hội. Ông Lê Minh Hoan phát biểu khai mạc đại hội trên cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dưới đây là những hình ảnh đầu tiên tại lễ khai mạc:

Những hình ảnh tại lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Hoan phát biểu khai mạc đại hội

Những hình ảnh tại lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 2.
Những hình ảnh tại lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 3.
Những hình ảnh tại lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 4.
Những hình ảnh tại lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 5.
Những hình ảnh tại lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 6.
Những hình ảnh tại lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 7.
Những hình ảnh tại lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 8.
Những hình ảnh tại lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 9.
Những hình ảnh tại lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 10.
Những hình ảnh tại lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 11.
Những hình ảnh tại lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 12.

Nhiều cơ quan báo, đài có mặt đưa tin đại hội

CÔNG TUẤN - QUANG TRƯỜNG