Những việc cần làm ngay để phòng, chống Covid-19 - Ảnh 1.
Anh Thanh