Theo đó, Kết luận số 1240/KL-TTCP ngày 24-7-2020 yêu cầu UBND tỉnh Ninh Thuận xử lý tài chính với tổng số tiền là hơn 194 tỉ đồng. Trong đó, thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền hơn 188,1 tỉ đồng; giảm dự toán xây dựng, giảm giá trị hợp đồng xây dựng, giảm trừ quyết toán chi phí tư vấn, giảm giá trị nghiệm thu thanh toán số tiền gần 6 tỉ đồng.

Số kinh phí hơn 188,1 tỉ đồng là số tiền thất thoát, chi sai theo quy định từ một số dự án triển khai ở tỉnh Ninh Thuận trong thời gian qua. Cụ thể: thu hồi quyết toán dự án đã hoàn thành gần 9 tỉ đồng; thu hồi ngần sách 13,4 tỉ đồng từ 5 dự án (hồ chứa nước Sông Than và trồng rừng, đập hạ lưu sông Dinh, Vườn quốc gia Núi Chúa, Bến cá Tân Mỹ); thu hồi tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 138,3 tỉ đồng; thu hồi 27,4 tỉ đồng tiền thuê đất, sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Ninh Thuận: Kiểm điểm 20 cơ quan, yêu cầu khắc phục hơn 194 tỉ đồng thất thoát - Ảnh 1.

Tỉnh Ninh Thuận đã thu hồi ngân sách hơn 11 tỉ đồng chi sai từ Công trình hồ chứa nước Sông Than

Theo Thanh tra tỉnh Ninh Thuận, đến nay, việc thu hồi nộp ngân sách chỉ với số tiền hơn 43,8 tỉ đồng (trong đó: Thu hồi quyết toán dự án hoàn thành 647 triệu đồng, thu hồi về ngân sách của các công trình xây dựng là 12.230 triệu đồng, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 16.073 triệu đồng, thu tiền thuê đất 14.912 triệu đồng). Số tiền còn phải thu hồi 144.325 triệu đồng…

Liên quan đến kết luận 1240, đến nay đã có 20/20 cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành rà soát, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm. Kết quả có 72 tập thể phòng và 138 cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan đơn vị đã tiến hành tổ chức kiểm điểm với hình thức "Kiểm điểm rút kinh nghiệm".

UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản yêu cầu Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 24-4-2021; chủ động theo dõi, kiểm tra, có văn bản đôn đốc, nhắc nhở các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời gian quy định.

"Trường hợp cơ quan, đơn vị nào tiếp tục thực hiện chậm trễ, có văn bản báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý trách nhiệm lãnh đạo cơ quan, đơn vị đó theo quy định" - văn bản nêu rõ.

Tin, ảnh: Kỳ Nam