Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa thông báo kết luận thanh tra toàn diện dự án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty CP Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). Quá trình thanh tra, cơ quan này đã chỉ rõ các khuyết điểm, vi phạm của các công ty tư vấn trong thương vụ mua bán cổ phần này.

Các công ty tư vấn được MobiFone thuê xác định giá trị doanh nghiệp AVG đều định giá doanh nghiệp này có giá trị lớn gấp nhiều lần so với con số thực tế mà TTCP chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Cụ thể, theo TTCP, thực trạng tài chính, hoạt động kinh doanh của AVG từ khi thành lập đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để mua bán cổ phần là rất khó khăn. Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 31-3-2015, tổng tài sản là hơn 3.260 tỉ đồng trong khi số nợ phải trả là hơn 1.266 tỉ đồng.

Nợ ngàn tỉ nhưng AVG vẫn được xác định giá trị hàng chục ngàn tỉ - Ảnh 1.

Kết quả thẩm định giá trị AVG do AMAX thực hiện không có cơ sở nhưng vẫn được MobiFone sử dụng để đàm phán mua cổ phần - ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, kết quả thẩm định giá trị AVG của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) là 24.548,19 tỉ đồng, kết quả thẩm định giá trị AVG do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC) thực hiện là 33.299,48 tỉ đồng. Cơ quan thanh tra khẳng định các kết quả thẩm định này đều không đảm bảo cơ sở pháp lý, không có cơ sở tin cậy.

TTCP cũng nêu rõ, VCBS đã thuê AASC xác định giá trị AVG nhưng kết quả thẩm định giá của AASC vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

Cụ thể, AASC xác định giá trị AVG tại thời điểm 31-3-2015 theo phương pháp dòng tiền chiết khấu là 33.299,48 tỉ đồng trên cơ sở dữ liệu kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2015-2020 do AVG lập với mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận liên tục, đột biến gắn liền với kế hoạch đầu tư thêm 599 tỉ đồng, nhưng không có tài liệu chứng minh tính khả thi, không điều tra khảo sát thị trường để so sánh, đánh giá mức độ, sức cạnh tranh trên thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền của AVG.

Đáng chú ý, VCBS đã cung cấp kết quả thẩm định giá của AASC cho MobiFone nhưng không có sự thỏa thuận với AASC, vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn thẩm định giá.

Ngoài ra, VCBS còn thuê Công ty TNHH Định giá Hà Nội - TP Hồ Chí Minh (Hanoi Valu) xác định giá trị AVG, nhưng kết quả thẩm định giá của Hanoi Valu không có cơ sở tin cậy, vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

Đối với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá AMAX (AMAX), đơn vị này được MobiFone thuê thẩm định giá trị AVG tại thời điểm 31-3-2015 nhưng việc thẩm định giá của AMAX đã vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. Đơn vị này cũng xác định giá trị doanh nghiệp AVG tại thời điểm 31-3-2015 lên tới 16.565 tỉ đồng. Sau đó, MobiFone vẫn nghiệm thu và sử dụng kết quả thẩm định giá này để đàm phán với nhóm cổ đông AVG về giá mua cổ phần.

TTCP khẳng định kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp do AMAX thẩm định là không có cơ sở pháp lý, không tin cậy.

Tổng số tiền theo hợp đồng mà MobiFone đã ký với 2 công ty tư vấn là 3,19 tỉ đồng; đã chi số tiền 1,54 tỉ đồng, gây thiệt hại cho MobiFone.

Trong phần xử lý về kinh tế, TTCP kiến nghị chủ tịch hội đồng thành viên; tổng giám đốc và phó tổng giám đốc phụ trách tài chính - kế toán của MobiFone chịu trách nhiệm xử lý, thu hồi số tiền 1,54 tỉ đồng chi phí tư vấn đã chi cho 2 công ty tư vấn AMAX và VCBS.

Minh Chiến