Ủy ban Kiểm tra (UBKT) huyện ủy Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long vừa có thông báo về việc kết luận kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với bà Nguyễn Thị Trúc Mai, Trưởng Đài Truyền thanh huyện này.

 Theo kết luận của  UBKT huyện ủy Trà Ôn, bà Mai đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Cụ thể, về khoản thu dịch vụ, trong năm 2017, Đài Truyền thanh huyện Trà Ôn đã thu được 217,5 triệu đồng nhưng bỏ ngoài sổ sách hơn 156 triệu đồng, không lập dự toán bổ sung. Trong số tiền để ngoài sổ sách, bà Mai chỉ đạo chi 141,7 triệu đồng, không lập danh sách chi, không có người đề nghị thanh toán, kế toán không lập phiếu chi, không có ký nhận, chỉ ghi sổ tay của thủ quỹ và không thông qua cơ quan họp lấy ý kiến. Một số khoản chi có chứng từ nhưng chưa hợp pháp và không đủ điều kiện thanh toán.

Ôm 156 triệu đồng, trưởng đài truyền thanh huyện bị buộc trả lại - Ảnh 1.

Đài truyền thanh huyện Trà Ôn

Ngoài ra, còn nhiều khoản chi sai quy định, như chi phụ cấp điện thoại di động cho trưởng đài 1,8 triệu đồng; khoán tiền công tác phí cho tất cả cán bộ, viên chức đơn vị với mức khoán tiền xe 200.000 đồng/người /tháng, tổng chi khoán sai năm 2017 là 10,4 triệu đồng.

UBKT đề nghị bà Mai chỉ đạo thực hiện thu hồi số tiền bỏ ngoài sổ sách nói trên và những khoản chi sai quy định. Đồng thời đề nghị bà Mai viết bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật Đảng để Chi bộ Trung tâm - Văn hoá truyền thanh  huyện Trà Ôn tổ chức cuộc họp xem xét kỷ luật về mặt Đảng.

Tin-ảnh: Ca Linh