Sáng 23-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng thời công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất.

Theo đó, hội nghị đã bầu Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI gồm 15 ủy viên. Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế khóa XVI với số phiếu tuyệt đối. Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV và ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tiếp tục được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế - Ảnh 1.

Ông Lê Trường Lưu

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó có nội dung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển Thừa Thiên - Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế - Ảnh 2.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới

Một số chỉ tiêu được đặt ra, gồm tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân/năm: 7,5 - 8,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025: 3.500 - 4.000 USD; cơ cấu kinh tế đến năm 2025: dịch vụ chiếm 53 - 54%; công nghiệp và xây dựng 31 - 32%; nông nghiệp 7 - 9% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 6 - 7%.

Quang Tám