Ngày 1-6, các đại biểu dự Hội nghị ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã bỏ phiếu nhất trí bầu ông Ngô Đông Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Thái Bình, làm Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh này, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Ngô Đông Hải được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình - Ảnh 1.

Ông Ngô Đông Hải (bên trái) làm Bí thư Thái Bình - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thái Bình

Trước đó, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị đồng ý để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch, từ ngày 6-5-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã thực hiện các bước quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kết quả, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, được giới thiệu là nhân sự ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến.

Đến ngày 29-5, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn thông báo ý kiến của Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Thái Bình diễn ra sáng 1-6, 100% đại biểu tín nhiệm bầu ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Đông Hải bày tỏ lời cảm ơn về sự quan tâm của Bộ Chính trị, sự tín nhiệm của các Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhThái Bình, xác định đây chính là nguồn động viên, khích lệ để cá nhân ông tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trên cương vị mới, tân Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình đề nghị lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện. Trong đó, đặc biệt chú ý quan tâm đến công tác tư tưởng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ những thành tựu, kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, hiểu được phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đặt ra cho nhiệm kỳ tới.

Ông Ngô Đông Hải cũng đề nghị ngay sau đại hội các cấp, các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về kết quả đại hội, tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội ngay từ đầu nhiệm kỳ, tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh chóng khôi phục lại mọi mặt sản xuất, đi vào ổn định theo tình hình mới, bắt nhịp đà tăng trưởng và tạo đà cho thời gian tới...

Ông Ngô Đông Hải (50 tuổi) từng là giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định, Bí thư Huyện ủy Hoài Ân, Bí thư Thị ủy An Nhơn (tỉnh Bình Định), Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương.

Ngày 28-9-2018, quyết định số 887-QĐNS/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc luân chuyển, bố trí cán bộ đã chỉ định ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhiệm kỳ 2015-2020, Phó trưởng Ban Kinh tế trung ương, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Mới đây, ngày 7-5, Bộ Chính trị đã điều động, phân công ông Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình, giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Trọng Đức