Sáng 17-5, Đại hội Công đoàn tỉnh Khánh Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 chính thức khai mạc với trên 300 đại biểu đại diện cho 94.000 đoàn viên của 1.599 Công đoàn cơ sở trực thuộc tham dự. Đại hội có còn sự tham gia của 200 đại biểu khách mời là lãnh đạo của các cơ quan Trung ương, địa phương, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, nước bạn Lào...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Khánh Hòa gồm 38 vị. Trong đó, ông Nguyễn Hòa tái đắc cử chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Hòa tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ông Nguyễn Hòa tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hòa (cầm hoa ở giữa) tái đắc cử chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trong nhiệm kỳ 2013- 2018, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện tốt các chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Khánh Hòa.

Biện pháp tổ chức và phương thức hoạt động từng bước được đổi mới; hình thức, nội dung hoạt động phong phú, hướng về cơ sở, vì quyền lợi của đoàn viên, người lao dộng (NLĐ), đặc biệt các hoạt động "Tháng Công nhân", Chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên", "Nâng cao chất lượng bữa ăn ca", "Tết sum vầy", Quỹ "Mái ấm Công đoàn Khánh Hòa"… đã phát huy tác dụng, có hiệu quả thiết thực, được đoàn viên, NLĐ và xã hội đồng tình, hưởng ứng.

Ông Nguyễn Hòa tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 3.

Các đại biểu đại diện cho công nhân, người lao động tỉnh Khánh Hòa tham dự Đại hội Công đoàn khóa X

Đoàn viên, NLĐ tin tưởng vào tổ chức Công đoàn, số lượng NLĐ trong các thành phần kinh tế gia nhập Công đoàn ngày càng tăng. Kết quả hoạt động Công đoàn đã góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Hòa tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 4.

Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - tặng bằng khen cho đoàn viên Công đoàn tỉnh Khánh Hòa

Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018-2023 cũng đề ra nhiều nhiệm vụ, mục tiêu, lấy khẩu hiệu hành động là: "Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn; phát huy sức mạnh tổng hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, NLĐ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng giai cấp công nhân Khánh Hòa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế".

Ông Nguyễn Hòa tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 5.

Công đoàn tỉnh Khánh Hòa thông qua nhiều chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ mới

Nhiều chỉ tiêu được đại hội biểu quyết thông qua như: Đến năm 2023, thành lập được tổ chức cơ sở của Công đoàn Việt Nam ở 100% doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động trở lên, kết nạp 30.000 đoàn viên và thành lập mới 250 Công đoàn cơ sở.

Hàng năm có 80% trở lên Công đoàn cấp trên cơ sở xếp loại tốt; 90% trở lên Công đoàn cơ sở khu vực Nhà nước, 55% trở lên Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài Nhà nước, nghiệp đoàn cơ sở, đạt tiêu chuẩn vững mạnh.

Kỳ Nam