Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương đã chuẩn bị cơ bản, bảo đảm công tác nhân sự cán bộ chủ chốt HĐND, UBND khóa mới.

Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương thông tin thêm, công tác chuẩn bị nhân sự cán bộ chủ chốt HĐND, UBND tỉnh bảo đảm theo đúng quy trình, quy định của Trung ương, của tỉnh, như: Các tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu cử chức danh chủ chốt HĐND tỉnh (chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban, phó trưởng ban của các ban HĐND tỉnh); các tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu cử chức danh chủ chốt UBND tỉnh (chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên UBND tỉnh)…

Riêng ông Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đương nhiệm, sẽ không tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 do không bảo đảm về độ tuổi ứng cử đại biểu HĐND lần đầu theo quy định. Trên cơ sở kiện toàn nhân sự đã thống nhất về mặt chủ trương của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hoàng Thao sẽ đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Hoàng Thao không tái cử Chủ tịch Bình Dương - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương, trong 6 tháng đầu năm 2021, tuy còn một số khó khăn, hạn chế nhất định nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã rất quyết liệt trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có vai trò của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Thao cùng tập thể Thường trực UBND tỉnh. Bình Dương tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo kế hoạch đề ra.

Tin-ảnh:T.Đồng