Bình Dương: Xác nhận tư cách 70 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X - Ảnh 1.

Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách 70 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X

Cuộc họp đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận tư cách 70 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, cuộc họp cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết của Ủy ban Bầu cử tỉnh về việc không xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Bình Dương và ông Trần Xuân Lâm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, tại đơn vị bầu cử số 10 tỉnh Bình Dương, vì không đủ tiêu chuẩn đại biểu HĐND theo quy định.

Dự kiến, ngày 6-7 sẽ diễn ra kỳ họp thứ 1 HĐND tỉnh khóa X. Kỳ họp sẽ nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

Tin-ảnh:T.Đồng