Theo đó, tối 13-10-2020, Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã diễn ra với 50 đại biểu vừa trúng cử. Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Sáng ngày 14-10, kết quả Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã được công bố. Theo đó, ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và các Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh này gồm các ông: Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Tấn Tuân, Hà Quốc Trị. Tất cả đều được bầu với số phiếu 100%.

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - Ảnh 2.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm16 vị gồm:ông Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Tấn Tuân, Hà Quốc Trị, Hồ Văn Mừng, Nguyễn Văn Ghi, Đào Xuân Lân, Bùi Đại Thắng, Trần Ngọc Thanh, Trần Mạnh Dũng, Lê Hữu Hoàng, Lê Hữu Thọ, Nguyễn Khắc Hà, Võ Hoàn Hải, Lương Đức Hải, Lữ Thanh Hải.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa do ông Nguyễn Văn Ghi làm Chủ nhiệm.

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - Ảnh 3.

Đại hổi Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 50 đại biểu.

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - Ảnh 4.

Dánh sach 50 đại biểu được tín nhiệm vào vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 44.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Theo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình bày trước Đại hội, giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 6,1%/năm, trong đó giá trị các ngành kinh tế biển và ven biển của tỉnh chiếm 80% tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn. Tổng thu ngân sách trong 5 năm đạt 91.541 tỷ đồng, trong đó năm cao nhất (năm 2018) đạt 21.868 tỷ đồng.

Trong xây dựng phương hướng phát triển đến năm 2025, Khánh Hòa đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: GRDP bình quân hàng năm đạt 7,5% trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt 5.685 USD, 2 huyện miền núi giảm tỷ lệ hộ nghèo 4 - 5%/năm; tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 3,8%; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia ở 4 cấp học  đạt 65,57%; đạt 12,5 bác sĩ (10 bác sĩ công lập) trên 10.000 dân và 37,5 giường bệnh (33,5 giường công lập) trên 10.000 dân (không kể trạm y tế xã); có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Kỳ Nam