Ông Nguyễn Văn Nên và quá trình công tác hơn 45 năm - Ảnh 1.
Thảo Nguyên - Nguyên Lâm