Ngày 3-11, Quốc hội đã tiến hành quy trình bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, đại biểu thuộc đoàn TP HCM.

Theo đó, Quốc hội đã bỏ phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc. Ban kiểm phiếu gồm 11 thành viên, lập biên bản, xác nhận kết quả bỏ phiếu.

Theo kết quả từ Ban kiểm phiếu, có 471/482 đại biểu Quốc hội có mặt thực hiện việc bỏ phiếu. Trong đó có 470/471 phiếu hợp lệ. Kết quả biểu quyết có 467 phiếu (96,8% tổng số Đại biểu Quốc hội khoá XIV) đồng ý bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc. Có 3 phiếu không đồng ý (0,62%).

Ông Phạm Phú Quốc bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội - Ảnh 1.

Quốc hội chính thức bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc

Như vậy, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đã bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khoá XIV đối với ông Phạm Phú Quốc. Nghị quyết bãi nhiệm cũng đã được Quốc hội thông qua ngay sau đó.

Trước đó vào chiều 2-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc.

Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ông Phạm Phú Quốc, sự việc ông Phạm Phú Quốc xin nhập quốc tịch Cộng hoá Síp và đã có quốc tịch Cộng hoà Síp nhưng không báo cáo với cơ quan, tổ chức là không trung thực, vi phạm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội.

Sai phạm của ông Phạm Phú Quốc, theo nhận định của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu trong công luận và nhân dân, khiến uy tín của ông Phạm Phú Quốc bị giảm sút. Cử tri, nhân dân, thông qua Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ sự không tín nhiệm và đề nghị Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc.

Trước đó, trong báo cáo giải trình gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ông Phạm Phú Quốc đã nhận thấy khuyết điểm, thiếu sót của bản thân làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và tự nhận thấy bản thân không còn đủ tư cách của người đại biểu Quốc hội không xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức.

Ông Phạm Phú Quốc bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội - Ảnh 2.
Minh Chiến - Văn Duẩn; đồ họa: Tấn Nguyên