Sáng nay 31-1, tại Trụ sở Ban chấp hành Trung ương Đảng ở Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trần Cẩm Tú tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất vào sáng 31-1

Theo kết quả được công bố, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đã được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 thành viên.

Ông Trần Cẩm Tú sinh ngày 25-8-1961. Quê quán: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII; XIV; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII diễn ra sáng nay 31-1 để bầu Bộ Chính trị, ông Trần Cẩm Tú đã được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII và tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. 

Phạm Văn Thế