Ngày 7-4, Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu ông Trần Sỹ Thanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước. Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Người tiền nhiệm của ông Trần Sỹ Thanh là ông Hồ Đức Phớc đã được miễn nhiệm vào sáng 6-4. Ông Hồ Đức Phớc được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV ở khối các cơ quan Chính phủ.

Ông Trần Sỹ Thanh trở thành tân Tổng Kiểm toán Nhà nước - Ảnh 1.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông Trần Sỹ Thanh từng có thời gian công tác tại Kho bạc Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008. Sau đó, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và được luân chuyển giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang giai đoạn 2012-2015.

Từ tháng 2-2015 đến tháng 10-2015, ông Trần Sỹ Thanh là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ tháng 10-2015 đến tháng 12-2017, ông được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Từ tháng 12-2017 đến tháng 8-2020, ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Vào cuối tháng 8-2020, ông được điều động, phân công giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra hồi tháng 1-2021, ông Trần Sỹ Thanh được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Minh Chiến - Văn Duẩn