Tham dự lớp có ông Lâm Quang Soạn - Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh PC Quảng Ngãi, các chuyên viên phòng Kinh doanh (PKD), phòng Kiểm tra Giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) và 177 nhân viên làm công tác kinh doanh các điện lực trực thuộc.

PC Quảng Ngãi: Tham gia đào tạo trực tuyến thực hiện Quy trình kinh doanh điện năng - Ảnh 1.

Quang cảnh lớp đào tạo trực tuyến

Tại lớp đào tạo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hướng dẫn thực hiện các nội dung thuộc Quy định về các dịch vụ điện và Quy trình kinh doanh điện năng.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm đảm bảo cho tất cả CBCNV đều nắm vững quy trình, thực hiện đúng quy trình từ khâu cấp điện, ghi chỉ số, phát hành hóa đơn và thu tiền điện, không để khách hàng có những vướng mắc trong việc sử dụng điện; đồng thời, hướng dẫn CBCNV tư vấn, khuyến khích khách hàng tham gia các dịch vụ trực tuyến của ngành điện, đảm bảo an toàn sức khỏe trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

N.Tuân