Tại hội thi lần này, PC Quảng Ngãi có 6 sáng kiến đoạt giải gồm 1 giải nhì là sáng kiến "Bộ giá đỡ kìm thủy lực trên không" của tác giải Trần Quang Thắng (Điện lực Trà Bồng); 3 giải ba là sáng kiến "Giá thao tác đa năng" của nhóm tác giả Nguyễn Hữu Thanh, Phạm Thanh Thế, Nguyễn Thành Minh (Điện lực Sơn Tịnh), sáng kiến "Phần mềm quản lý hồ sơ nhà, đất Công ty Điện lực Quảng Ngãi" của nhóm tác giả Lê Hoàng Anh Dũng, Lê Việt Hùng, Nguyễn Lê Tuân và sáng kiến "Phần mềm theo dõi Hợp đồng đầu tư công trình điện" của nhóm tác giả Lê Hoàng Anh Dũng, Huỳnh Tấn Lợi, Nguyễn Hoàng Việt; 2 giải khuyến khích là sáng kiến "Lập trình các ứng dụng trên điện thoại di động từ các ứng dụng sẵn có" của nhóm tác giải Huỳnh Văn Sơn, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Bình (Điện lực Sơn Hà) và sáng kiến "Phần mềm Quản lý lưu trữ Hồ sơ tài liệu giấy tại kho lưu trữ" của nhóm tác giả Lê Hoàng Anh Dũng, Phạm Thị Châu Nguyên, Huỳnh Tấn Lợi. Đây là những giải pháp có giá trị khoa học, có tính mới, tính sáng tạo, được thử nghiệm và áp dụng có hiệu quả, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty.

PC Quảng Ngãi: Đoạt nhiều giải thưởng trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12 - Ảnh 1.

Trao giải nhì cho ông Trần Quang Thắng (Điện lực Trà Bồng)

Trong các hội thi trước, PC Quảng Ngãi luôn là đơn vị tích cực và có nhiều đề tài tham gia đạt chất lượng, được ban tổ chức hội thi đánh giá cao. Nhiều sáng kiến nghiên cứu khoa học được áp dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất lao động, an toàn vận hành, đảm bảo cung cấp điện chất lượng, ổn định cho nhân dân trong toàn tỉnh. Từ năm 2007 đến nay, PC Quảng Ngãi đã có 13 đề tài đoạt giải tại hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh.

Thời gian tới, PC Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các mặt hoạt động tại đơn vị, góp phần giúp PC Quảng Ngãi hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bước đi kịp thời đại trong thời kỳ đổi mới công nghệ và đồng hành cùng các nhiệm vụ chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

N.Tuân