Hiện nay, PC Quảng Ngãi đang quản lý vận hành 283,6km đường dây 110kV với 27 cung đoạn đường dây, 10 Trạm biến áp không người trực với tổng công suất 478MVA. Phần lớn lưới điện 110kV nằm ở địa hình đồi núi hiểm trở, phức tạp. Do vậy, việc quản lý vận hành lưới thường gặp những khó khăn. Lưới điện 110kV ở Quảng Ngãi đang từng bước hiện đại hoá với việc áp dụng công nghệ, kỹ thuật mới trong quản lý vận hành lưới điện. 

Quảng Ngãi đã hoàn thành chỉ tiêu 100% Trạm biến áp 110kV không người trực, đẩy mạnh triển khai vận hành lưới điện bằng công nghệ số với thiết bị thông minh tự động trên lưới điện. Đây là nền tảng để tiến tới hoàn thành lưới điện thông minh trên toàn tỉnh.

PC Quảng Ngãi: Triển khai các giải pháp an toàn cho lưới điện 110kV trong mùa khô - Ảnh 1.

Công nhân Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Quảng Ngãi thực hiện thay sứ ĐZ 110kV 172/Quảng Ngãi 220-172/Tư Nghĩa. Ảnh: N.T

Để đảm bảo vận hành lưới điện 110kV, thời gian qua PC Quảng Ngãi đã lập kế hoạch kiểm tra lưới điện ngày 1 lần/tháng và kiểm tra đêm 1 lần/3 tháng. Đối với công tác giảm suất sự cố, PC Quảng Ngãi thực hiện sửa chữa thường xuyên như: Bổ sung tiếp địa, Thay sứ vở, xử lý tiếp xúc lèo, bảo dưỡng dây dẫn; phúc tra trị số và bổ sung tiếp địa đường dây…

Hiện 100% Trạm 110kV ở Quảng Ngãi là không người trực, toàn bộ dữ liệu sẽ được gửi về Trung tâm điều khiển từ xa qua hệ thống SCADA để theo dõi vận hành. Tiêu chuẩn quản lý vận hành Trạm 110kV rất cao, do đó việc định kỳ kiểm tra thiết bị tại Trạm luôn được tiến hành để phát hiện sớm bất thường, giảm thiểu sự cố.

Đặc biệt, tại các TBA 110kV không người trực, PC Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra định kỳ đêm 2 tuần/lần và kiểm tra ngày 1tháng/lần, rà soát lại thiết bị vận hành trên 15 năm, thiết bị có tồn tại trong quá trình vận hành, trong các đợt TNĐK để kịp thời có kế hoạch đưa vào thay thế phù hợp; hàng tuần tổ chức kiểm tra thiết bị tại các TBA KNT; lập phương án sửa chữa thường xuyên…

Khó khăn nhất vẫn là hành lang lưới điện cao áp, đường dây 110kV ở Quảng Ngãi đi qua địa hình đồi núi hiểm trở, qua nhiều vùng cây nguyên liệu. Việc đảm bảo phát quang hành lang tuyến, tìm sự đồng thuận trong việc bảo vệ hành lang lưới điện 110kV với chính quyền và người dân, hành lang lưới điện cao áp thông thoáng sẽ giảm thiểu sự cố rất nhiều.

N.Tuân