Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký thông báo khẩn gửi các tổ chức, cá nhân có liên quan về việc phân công điều hành hoạt động của UBND TP, Chủ tịch UBND TP và các Phó Chủ tịch UBND TP để biết và phối hợp thực hiện.

Phân công điều hành hoạt động UBND TP HCM trong thời gian Đại hội XIII của Đảng diễn ra - Ảnh 1.

Tập thể thường trực UBND TP HCM nhiệm kỳ 2016-2020

Theo đó, từ ngày 25-1 đến hết ngày 2-2-2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức tại Hà Nội. Trong thời gian trên, Chủ tịch UBND TP HCM phân công Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan điều hành hoạt động chung của UBND TP, chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách của Chủ tịch UBND TP và các Phó Chủ tịch UBND TP (ông Lê Hòa Bình, ông Ngô Minh Châu và ông Dương Anh Đức).

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có tổng số 1.590 đại biểu tham dự, trong đó có 194 đại biểu đương nhiên, 1.381 đại biểu được bầu và 15 đại biểu được chỉ định. Đoàn đại biểu TP HCM gồm có 5 đại biểu đương nhiên, 38 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Phan Anh