Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Trung Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Thành ủy TP Sầm Sơn đã có báo cáo gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc kiểm điểm Chánh thanh tra TP Sầm Sơn và việc chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác thanh tra kinh tế - xã hội mà Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã phát hiện.

Phát hiện nhiều sai phạm nhưng kết luận chung chung, Chánh thanh tra TP Sầm Sơn bị kiểm điểm - Ảnh 1.

Kết quả rà soát của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác thanh tra của Thanh tra TP Sầm Sơn, qua đó phát hiện nhiều vi phạm cần phải khắc phục, kiểm điểm

Theo ông Sơn, sau khi có chỉ đạo của Ban Nội Chính, Thành ủy TP Sầm Sơn đã giao cho Ủy ban kiểm tra Thành ủy chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn thực hiện và đã có báo cáo kết quả sang cho Thành ủy. "Cơ bản các nội dung như kết luận chúng tôi chỉ đạo khắc phục gần hết cả về mặt kiểm điểm xử lý trách nhiệm, tài chính. Hôm 30-3, Thành ủy đã có báo cáo gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy rồi"- ông Sơn thông tin.

Cũng theo ông Sơn, ông Nguyễn Ngọc Vui, Chánh thanh tra TP Sầm Sơn, cũng đã bị kiểm điểm với hình thức rút kinh nghiệm sâu sắc.

Trước đó, theo báo cáo rà soát công tác thanh tra tại UBND TP Sầm Sơn của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa, 6 tháng đầu năm 2018, Thanh tra TP Sầm Sơn chỉ thực hiện được 2 cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội. Trong đó, có nhiều lĩnh vực trọng điểm chưa được tiến hành thanh tra như: Thực hiện chương trình mục tiêu; thu, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; quản lý, sử dụng đất đai; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng cơ bản…

Cũng theo báo cáo này, dù Thanh tra TP Sầm Sơn đã phát hiện nhiều sai phạm nhưng đã không kiến nghị xử lý hoặc kiến nghị xử lý không đúng với tính chất và mức độ sai phạm, nhất là đối với các cá nhân có liên quan. Ngoài ra, qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế phải thu hồi, nhưng lại không ra quyết định thu hồi tiền sai phạm về tài khoản chờ xử lý mà lại giao cho đối tượng được thanh tra đi thu hồi, trái với quy định của Luật Thanh tra…

Phát hiện nhiều sai phạm nhưng kết luận chung chung, Chánh thanh tra TP Sầm Sơn bị kiểm điểm - Ảnh 2.

UBND TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa nơi mà Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa cho rằng công tác thanh tra còn chậm, chưa nghiêm túc

Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa cho rằng, Thanh tra thành phố Sầm Sơn chưa nghiêm túc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán đối với một số trường hợp; việc xử lý hành chính, về Đảng đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm theo thanh tra là quá chậm.

Vì vậy, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị Ban Thường vụ TP Sầm Sơn tăng cường lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng…; chỉ đạo UBND TP Sầm Sơn cần nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, nếu phát hiện sai phạm trong quá trình thanh tra thì phải tập trung làm rõ, kết luận cụ thể và xử lý theo đúng quy định, đảm bảo tính khả thi. Nếu sai phạm về kinh tế phải thu hồi thì ra quyết định thu hồi tiền, tài sản theo quy định, đồng thời phải kết luận rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý theo quy định.

Tập trung tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm tại các kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách, đóng góp, thu chi tài chính…

Kiểm điểm Chánh Thanh tra thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu kết luận thanh tra chung chung, chất lượng kém làm ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu lực trong công tác thanh tra và thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu xử lý sau kết luận thanh tra.

Tuấn Minh