Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Đảng và nhà nước Việt Nam luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học và giáo dục, coi đó là quốc sách hàng đầu và là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. Chủ tịch nước đánh giá cao tỉnh Bình Định đã đồng hành, hỗ trợ Hội "Gặp gỡ Việt Nam" xây dựng và bước đầu đưa vào hoạt động có hiệu quả Trung tâm Quốc tế khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) từ năm 2013.

Phát triển đất nước trên nền tảng khoa học và giáo dục - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón tiếp các nhà khoa học tại Phủ Chủ tịch

vào ngày 11-5 Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các nhà khoa học quốc tế tiếp tục ủng hộ Chương trình "Gặp gỡ Việt Nam", tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và giáo dục để Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng hơn với thế giới, phát triển bền vững hơn về kinh tế - xã hội dựa trên nền tảng khoa học và giáo dục. 

H.Nghi