Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang: Càng khó khăn, càng lắng nghe dân - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị trực tuyến

Ngày 20-8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến, với điểm cầu chính đặt tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, tới gần 790 điểm cầu, bao gồm các điểm cầu cấp huyện, cấp xã với hơn 90.000 đại biểu tham dự.

Noi gương Bác về lòng yêu thương con người, tôn trọng nhân dân

Trình bày tham luận "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh", ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, nhấn mạnh đến nay vừa tròn 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta. Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta bản Di chúc thiêng liêng, gửi gắm những tình cảm yêu thương và khát khao, mong muốn tột bậc của Người là toàn Đảng, toàn dân ta phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Di chúc là một di sản vô giá, kết tinh tư tưởng, trí tuệ, đạo đức và phong cách của Người. Di chúc còn chứa đựng tình cảm, tấm lòng của Bác dành cho đồng bào miền Nam, cho nhân dân Sài Gòn- Gia Định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM cho biết sau khi đất nước thống nhất, ngày 15-6-1975, tại Hội nghị Thành ủy Sài Gòn- Gia Định lần thứ nhất, đã ra nghị quyết xác định nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Xây dựng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ năng lực để Đảng bộ và nhân dân TP vượt qua khó khăn, tạo đột phá, tháo gỡ vướng mắc, đấu tranh và từng bước chiến thắng những trở ngại của cơ chế cũ, hình thành tư duy mới, cách làm mới.

Vinh dự, tự hào được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi việc thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người gắn với việc thực hiện đường lối đổi mới, TP HCM đã nỗ lực phấn đấu tạo ra sự chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội; luôn giữ vững ổn định chính trị xã hội, không ngừng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, gắn bó với nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chung của cả nước.

"Noi gương Bác về lòng yêu thương con người, tôn trọng nhân dân, TP là nơi khởi xướng và thực hiện nhiều phòng trào chăm lo, thực hiện chính sách cho nhiều lực lượng yếu thế trong xã hội; luôn giữ vững và duy trì trật tự xã hội an toàn xã hội. Với tinh thần đàon kết, quyết tâm và phấn đấu không ngừng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM đã đạt được những kết quả quan trọng, có ý nghĩa lịch sử"- ông Trần Lưu Quang nói.

Với vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế tiếp tục được giữ vững, góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Những thành tựu đó đã khẳng định đúng đắn con đường đổi mới của Đảng, tính năng động, sáng tạo của người TP, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tôn vinh và phát huy, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển cao hơn, gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển văn hóa, xây dựng và phát triển con người.

Từ thực tiễn sinh động của TP HCM, Đảng bộ TP đã nghiên cứu và hoàn thiện được đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt trên hai vấn đề lớn, đó là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của các cấp, các ngành

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và thực hiện Di chúc của Người tại TP đã thực sự lan tỏa, trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên toàn thành phố.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên toàn địa bàn TP đã có sự chuyển biến tích cực, có sự nhận thức sâu sắc trong hành động của cán bộ, Đảng viên; sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên.

Thẳng thắn nhìn vào sự thật, mạnh dạn đấu tranh với tiêu cực, thể hiện hiệu quả trong tự phê bình và phê bình; tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách công tác của người đứng đầu và chuẩn mực đạo đức công vụ trong cán bộ, Đảng viên đã trở nên tự giác và thường xuyên hơn. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, cách làm mới, mô hình hay, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 cũng là 3 năm mà kinh tế TP HCM năm sau tăng trưởng cao hơn năm trước, bình quân 8,2%; thu ngân sách chiếm 27% tổng thu ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, TP cũng thẳng thắn nhìn vào những hạn chế, thiếu xót trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Đó là kinh tế phát triển chưa thật sự bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế, năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế chưa cao; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; kết cấu hạ tầng đô thị quá tải đã cản trở tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân.

Phát triển văn hóa chưa tương xứng với vai trò, vị trí; một số vấn đề xã hội bức xúc chậm được khắc phục, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn. Công tác xây dựng Đảng trên một số mặt còn hạn chế, còn một bộ phận cán bộ, Đảng viên suy thoái, sa sút phẩm chất đạo đức.

Nhìn lại kết quả 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Trần Lưu Quang khẳng định Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP HCM, tự nhìn nhận, soi xét, đánh giá nghiêm túc, luôn cầu thị khắc phục những sai xót, khuyết điểm để tiếp tục con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Thứ nhất, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Các cấp ủy phải luôn đoàn kết, thống nhất trên cơ sở thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, bám sát thực tiễn, dự báo tình hình, có giải pháp tích cực để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đặc biệt, phải đồng bộ, kiên quyết, kiên trì trên các mặt trận chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần nghị quyết Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu cao tính tự giác của mỗi Đảng viên, cán bộ, tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu.

Thứ hai, quan tâm nâng cao chất lượng sống của người dân. Càng khó khăn vướng mắc càng phải lắng nghe dân, dựa vào dân, xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mọi chủ trương, chính sách phải vì dân. Phát huy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người dân.

Các cấp, cách ngành, mỗi cán bộ, Đảng viên phải bám sát thực tiễn, không ngừng rèn luyện mình, lắng nghe và kịp thời giải quyết thỏa đáng những vấn đề bức xúc của nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, tạo niềm tin yêu của người dân với Đảng bộ, chính quyền TP.

Thứ ba, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo của người dân, không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để trưởng thành. Đây là bài học luôn mang tính thời sự, vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài, là lực lượng to lớn, là sức mạnh của TP cần tiếp tục khai thác, phát huy mạnh mẽ.

Phải luôn nhạy bén bám sát thực tiễn phát hiện kịp thời, mạnh dạn giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong điều kiện có nhiều khó khăn, phức tạp, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kịp thời đề xuất trung ương sửa đổi, bổ sung những cơ chế, chính sách không còn phù hợp hoặc thí điểm cơ chế chính sách mới từ thực tiễn. Vượt qua thách thức, khắc phục khó khăn, sửa chữa khuyết điểm, đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện, củng cố niềm tin của nhân dân.

Phát huy thời cơ hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tiếp tục phát triển kinh tế xã hội bền vững. "Cùng cả nước, vì cả nước chính là trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM trong việc thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh"- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.

Nguyễn Thế