Chiều 30-6, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên vừa ra thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 11 của cơ quan này.

Phú Yên: Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Kho bạc, Cục trưởng thi hành án dân sự - Ảnh 1.

Cục Thi hành án dân sự Phú Yên sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 (Ảnh: CTHADS PY)

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đoàn Kim Khuyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phú Yên, vì thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, để đơn vị lập chứng từ chi thanh toán nhiều khoản không đúng quy định của nhà nước về quản lý tài chính.

Xem xét kết quả giải quyết tố cáo đối với đồng chí Đặng Quang Anh, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy với trách nhiệm là Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên, ông Đặng Quang Anh đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về giải quyết đơn thư tố cáo của công dân và công tác cán bộ; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý tài chính. Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đặng Quang Anh.

Ngoài ông Khuyên và ông Anh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cũng quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và khiển trách đối với 5 cán bộ khác đã có vi phạm, cũng như quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cũng yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 3 đơn vị là: Huyện ủy Tây Hòa; Ban Thường vụ Thị ủy Đông Hòa; Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên.

Hồng Ánh