Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định của Chính phủ, UBND TP HCM vừa có báo cáo về công tác này trên địa bàn TP năm 2020.

Theo đó, TP đã thực hiện 236 cuộc thanh tra hành chính tại 450 đơn vị, trong đó có 134 cuộc thanh tra đã có kết luận. Qua thanh tra phát hiện 117 đơn vị có sai phạm, kiến nghị thu hồi số tiền hơn 140 tỉ đồng (đã thu hồi hơn 134 tỉ đồng); đã xử lý kỷ luật hành chính 91 tổ chức và 272 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 12 vụ việc.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết 233 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, trong đó có 12 đơn khiếu nại đúng, 125 đơn khiếu nại sai, 40 đơn khiếu nại có đúng có sai và 56 trường hợp người khiếu nại không đến làm việc, rút khiếu nại. Ngoài ra, đã giải quyết 18 đơn tố cáo, trong đó không có đơn tố cáo đúng, 13 đơn tố cáo sai; 4 đơn tố cáo có đúng có sai, 1 đơn rút tố cáo..

Riêng các sở - ban - ngành TP cũng tiến hành các cuộc thanh tra. Như Thanh tra Sở Công Thương đã ban hành 104 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công thương với tổng số tiền phạt hơn 3 tỉ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung ở lĩnh vực hóa chất, xăng dầu, thương mại điện tử, đa cấp, bảo vệ người tiêu dùng.

Sở Giao thông Vận tải đã phát hiện và xử phạt 8.586 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là hơn 38 tỉ đồng.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính 48 trường hợp về lĩnh vực báo chí, bưu chính, viễn thông, xuất bản, Internet với tổng số tiền phạt là hơn 800 triệu đồng, trong đó có nhiều trường họp bị xử phạt do có hành vi đưa tin giả mạo về tình hình dịch Covid-19.

Thanh tra Sở Y tế ban hành 236 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng tiền phạt là 6 tỉ đồng, trong đó có nhiều trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19. Riêng đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường, có tổng số 3.016 vụ việc vi phạm hành chính, trong đó có 2.958 vụ đã được giải quyết, còn lại 58 vụ việc đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý.

Nguyễn Phan