Tại cuộc điện đàm, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian qua tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp về mọi mặt và khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một, coi trọng việc duy trì và phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp, vững bền với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc.

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển tốt đẹp - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại buổi điện đàm. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí trong thời gian tới có thể hợp tác nghiên cứu triển khai tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề cùng quan tâm theo hình thức trực tuyến, thường xuyên trao đổi tình hình của nhau, duy trì liên lạc giữa các đơn vị đầu mối tại hai ban; tiếp tục thực hiện hiệu quả Thỏa thuận về cơ chế hợp tác giao lưu giữa hai ban, góp phần thiết thực vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

B.T.V