Ngày 1-10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã ban hành hướng dẫn tạm thời về việc quản lý đi lại của người dân từ các tỉnh, TP đến tỉnh Quảng Nam và ngược lại.

Theo đó, các trường hợp từ TP Đà Nẵng vào Quảng Nam và ngược lại thì quy định như sau:

Chuyên gia, người lao động sinh sống tại Đà Nẵng vào làm việc tại Quảng Nam, người dân có nhu cầu đi và về trong ngày: Phải cam kết thực hiện đi và về trên một tuyến đường cố định; khai báo y tế tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19; hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cộng đồng, thực hiện nghiêm 5K.

Người từ Đà Nẵng vào Quảng Nam có nhu cầu ở lại, đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin hoặc đã khỏi Covid-19: Tự theo dõi sức khỏe, không hạn chế đi lại, thực hiện nghiêm 5K.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Nam được khuyến cáo về TP Đà Nẵng vào những ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ theo quy định; phải có bản cam kết khai báo lịch trình cụ thể với thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác để giám sát dịch tễ.

Quảng Nam chính thức nới lỏng đi lại với Đà Nẵng - Ảnh 1.

Tỉnh Quảng Nam cho phép người từ Đà Nẵng vào làm việc trong ngày, người đã tiêm 2 mũi thì được ở lại mà không phải áp dụng các biện pháp cách ly

Các trường hợp khác được quy định như sau:

Người đến /ở / về từ các địa phương thực hiện theo Chỉ thị 19 hoặc vùng không có dịch đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin Covid-19 hoặc người đã khỏi bệnh Covid-19 được tự theo dõi sức khỏe, không hạn chế đi lại.

Người đến /ở/ về từ các địa phương thực hiện theo Chỉ thị 19 hoặc vùng không có dịch và chưa tiêm đủ liều vắc-xin hoặc liều cuối cùng đã được tiêm chưa qua 14 ngày thì áp dụng theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình.

Người đến /ở/ về từ các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 hoặc "vùng vàng" đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19; người đến /ở /về từ các địa phương thực hiện theo Chỉ thị 19 hoặc khu vực bình thường mới, "vùng xanh" chưa tiêm được vắc-xin thì áp dụng cách ly tại nhà/ nơi lưu trú 7 ngày, sau đó tự theo dõi sức khỏe, không hạn chế đi lại

Người đến /ở/ về từ các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 hoặc "vùng vàng" và chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc-xin thì thực hiện cách ly tại nhà/ nơi lưu trú 14 ngày.

Người đến /ở /về từ các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hoặc "vùng đỏ", "vùng cam" đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin hoặc người đã khỏi bệnh Covid-19, thực hiện cách ly tập trung 7 ngày, sau đó tiếp tục cách ly tại nhà/ nơi lưu trú 7 ngày và theo dõi sức khỏe tại nhà/ nơi lưu trú 7 ngày. Những trường hợp này được chỉ định lấy mẫu ít nhất 3 lần (lần 1 vào ngày đầu tiên, lần 2 vào ngày thứ 7 trong thời gian cách ly tập trung và lần 3 vào ngày thứ 7 khi kết thúc cách ly tại nhà/nơi lưu trú).

Người đến /ở /về từ các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hoặc "vùng đỏ", "vùng cam" mà chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc-xin thì áp dụng cách ly tập trung ít nhất 14 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/ nơi lưu trú trong 7 ngày.

Các trường hợp tiêm đủ 2 liều vắc-xin phải đáp ứng điều kiện, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng so với thời điểm đến, về địa phương. Người đã khỏi bệnh Covid-19 thì phải có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương và giấy xác nhận khỏi bệnh hoặc giấy ra viện.

Tr.Thường