Ngày 30-9, ông Trần Nam Hưng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết tại Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Quảng Nam sẽ không sử dụng ngân sách để mua quà tặng cho các đại biểu. Thay vào đó, quà tặng cho các đại biểu sẽ được mua từ nguồn xã hội hóa.

Cụ thể, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tự nguyện hỗ trợ kinh phí để mua cặp đựng tài liệu và bộ chén dĩa sứ để tặng cho các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII.

Quảng Nam không dùng ngân sách mua cặp tặng đại biểu dự đại hội - Ảnh 1.

Quảng Nam tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII vào ngày 29-9

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII được tổ chức từ ngày 11 đến 13-10 với 446 đại biểu tham dự. Trong đó, 350 đại biểu chính thức, đại diện cho 69.036 đảng viên và 96 đại biểu khách mời.

Dự kiến đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII gồm 53 người (ít hơn 3 người so với nhiệm kỳ 2015 – 2020). Nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị trình Đại hội là 60 người. Trong đó, giới thiệu tái cử là 38 người và giới thiệu lần đầu tham gia Tỉnh ủy 22 người.

Số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 15 người. Chuẩn bị số lượng nhân sự giới thiệu ứng cử là 17 người. Trong đó, giới thiệu tái cử là 11, giới thiệu lần đầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy 6 người.

Về nhân sự Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự 5 bước, kết quả Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục ứng cử Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự kiến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 11 người. Chuẩn bị số lượng nhân sự giới thiệu ứng cử là 13 người. Trong đó, giới thiệu tái cử là 8 người, giới thiệu 5 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện lần đầu tham gia UBKT Tỉnh ủy khóa XXII.

Tr.Thường