Chiều 29-9, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức buổi họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Buổi họp báo do ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì.

Quảng Nam và Bến Tre tổ chức Đại hội Đảng vào giữa tháng 10 - Ảnh 1.

Buổi họp báo có khoảng 100 phóng viên tham dự

Theo thông tin từ Tỉnh ủy Quảng Nam, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13-10, với 4 nội dung được thực hiện, gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quảng Nam và Bến Tre tổ chức Đại hội Đảng vào giữa tháng 10 - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam trả lời các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo

Theo bà Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) hằng năm luôn duy trì ở mức khá. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giảm nghèo bền vững được thực hiện quyết liệt; các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; chất lượng cuộc sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Văn hóa xã hội có bước phát triển tốt, quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường. Vị thế của tỉnh ngày càng được khẳng định và có một số chỉ tiêu cơ bản đạt tỉnh khá của cả nước. 

"Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đúng đắn đường lối đổi mới của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; là động lực quan trọng để phát triển Quảng Nam nhanh, bền vững hơn nữa trong thời gian tới" - bà Lan nhấn mạnh.

Quảng Nam và Bến Tre tổ chức Đại hội Đảng vào giữa tháng 10 - Ảnh 3.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam

Trong nhiệm kỳ tới, Quảng Nam đưa ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động xã hội; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn tất. Tại buổi làm việc vừa qua, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao quá trình chuẩn bị của tỉnh Quảng Nam và khẳng định Quảng Nam đã sẵn sàng, đủ điều kiện để tổ chức đại hội…

* Cùng ngày, Tỉnh ủy, UBDN tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16-10.

Đại hội lần này được tiến hành theo phương châm "Dân chủ - Kỷ cương - Đồng Thuận - Sáng tạo – Phát triển" với chủ đề " Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, tinh thần Đồng Khởi, tăng cường xây dựng Đảng bộ về hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển Bến Tre về hướng đông, tích cực chủ động hội nhập quốc tế, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá so với ĐBSCL vào năm 2025 và của cả nước đến năm 2030".

Quảng Nam và Bến Tre tổ chức Đại hội Đảng vào giữa tháng 10 - Ảnh 4.

Ông Cao Văn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bến Tre phát biểu tại buổi họp báo

Ông Cao Văn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bến Tre, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre có 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá. Ngoài ra, tỉnh còn có 11 công trình trọng điểm để chào mừng Đại hội".

"Đại biểu chính thức tham dự lần này là 350 người. Sẽ bầu vào Ban Chấp hành 49 người và bầu 18 người đi dự đại hội cấp trên. Về nhân sự, tỉnh Bến Tre đã quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bố trí 13 cán bộ các sở, ngành và cấp huyện trước đại hội. Thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy không phải là người địa phương ( 9/9 huyện). Thí điểm Bí thư Huyện ủy đồng thời là chủ tịch UBND huyện ( 2/9 huyện, thành phố)" - ông Dũng nói thêm.

Tin-ảnh: Tr.Thường - M.Sơn