Tối 21-5, UBND tỉnh Quảng Nam đã gửi thông cáo đến các cơ quan báo chí liên quan đến kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực III.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, sau khi nhận được báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của Kiểm toán Nhà nước khu vực III, UBND tỉnh này đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát và xử lý các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực III.

Quảng Nam làm rõ trách nhiệm người liên quan trong việc giao đất sai - Ảnh 1.

Quảng Nam sẽ làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan đến các sai phạm trong việc giao đất tại lô đất A51, A52

Đối với kiến nghị liên quan đến sai phạm trong việc giao đất có thu tiền sử dụng đất của thửa đất 1.261 m2 (lô A51 và A 52) tại Khu phố mới Tân Thạnh (TP Tam Kỳ), UBND tỉnh Quảng Nam đã thành lập đoàn thanh tra tại quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 21-5 để thanh tra, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan.

Các nội dung tiếp theo liên quan đến việc giao đất đối với thửa đất tại lộ A51, A52, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ thông tin cụ thể đến các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân có liên quan sau khi có kết luận thanh tra.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã có báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2017 tại Quảng Nam. Kết quả kiểm toán đã chỉ ra hàng loạt vấn đề tồn tại, hạn chế, sai phạm. Cụ thể, các sai phạm tập trung ở một số công ty như Công ty CP Xây lắp điện Quảng Nam, Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam, Công ty CP Đầu tư và phát triển Kỳ Hà – Chu Lai Quảng Nam...

Tr.Thường