Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam ngày 17-4 cho biết ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký công văn gửi các địa phương và đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh về việc khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021.

Quảng Nam: Sở NN-PTNT cùng 10 địa phương bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm - Ảnh 1.

Nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Nam không chấp hành chế độ báo cáo tình hình triển khai thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai năm ngoái (Trong ảnh: Người dân Quảng Nam lội mưa thu hoạch đậu phộng bị ngập sau trận mưa lũ dị thường cuối tháng 3-2022)

Trong công văn, ông Hồ Quang Bửu yêu cầu Chủ tịch UBND 10 huyện, thị xã, thành phố, gồm: Tam Kỳ, Điện Bàn, Tây Giang, Nam Giang, Núi Thành, Phú Ninh, Đại Lộc, Thăng Bình, Nông Sơn và Hiệp Đức (báo cáo chưa đúng thẩm quyền); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm điểm trách nhiệm đã không chấp hành chế độ báo cáo tình hình triển khai thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai và kết quả giải ngân nguồn kinh phí đã được phân bổ.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện đến hết Quý I/2022 theo đúng nội dung, biểu mẫu gửi Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trước ngày 20-4 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và các Bộ, ngành Trung ương theo yêu cầu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh) có trách nhiệm báo cáo danh sách các cơ quan, đơn vị không thực hiện báo cáo và báo cáo không đúng nội dung, thời gian để gửi Sở Nội vụ đánh giá lãnh đạo hằng tháng và cuối năm.

Trần Thường