Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết từ 15 giờ chiều 24 đến 15 giờ chiều nay 25-11, địa phương này ghi nhận thêm 92 ca Covid-19 mới, trong đó có 47 ca cộng đồng.

47 ca cộng đồng tại các địa phương gồm Tam Kỳ 18 ca, Hiệp Đức 12 ca, Thăng Bình 5 ca, Phú Ninh 3 ca, Núi Thành 3 ca, Tiên Phước 2 ca, Phước Sơn 2 ca, Điện Bàn 2 ca.

Cụ thể, Đại Lộc có 21 ca, đã được giám sát, cách ly từ trước (Ái Nghĩa 1 ca, Đại Cường 1 ca, Đại Hưng 17 ca, Đại Minh 1 ca, Đại Phong 1 ca).

Tam Kỳ 18 ca cộng đồng (An Mỹ 5 ca, An Sơn 4 ca, Tam Ngọc 1 ca, Tam Thanh 2 ca, Tân Thạnh 6 ca).

Quảng Nam thêm 47 F0 cộng đồng, nhiều ca liên quan quán karaoke, bar - Ảnh 1.

Quảng Nam tiếp tục ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng

Hiệp Đức 16 ca, gồm 12 ca cộng đồng (Bình Sơn 1 ca, Phước Gia 1 ca, Phước Trà 2 ca, Quế Thọ 8 ca) và 4 ca được giám sát, cách ly từ trước ở Sông Trà.

Điện Bàn có 11 ca, gồm 2 ca cộng đồng ở Điện An, Điện Nam Bắc và 9 ca đã được giám sát, cách ly (Điện An 1 ca, Điện Minh 2 ca,  Điện Nam Trung 3 ca, Điện Ngọc 1 ca, Điện Thắng Nam 1 ca, Vĩnh Điện 1 ca).

Thăng Bình có 7 ca, gồm 5 ca cộng đồng (Bình An 1 ca, Bình Hải 1 ca, Bình Quế 1 ca, Hà Lam 2 ca) và 2 ca đã được giám sát tại Bình Nguyên, Bình Trị.

Tiên Phước có 6 ca, gồm 2 ca cộng đồng ở Tiên An, Tiên Hiệp và 4 ca đã được giám sát tại Tiên Cẩm.

Núi Thành có 6 ca, gồm 3 ca cộng đồng (Tam Tiến 2 ca, Tam Xuân I 1 ca) và 3 ca đã được giám sát (Tam Hiệp 1 ca, Tam Xuân II 2 ca).

Phú Ninh có 5 ca, gồm 3 ca cộng đồng (Phú Thịnh 2 ca, Tam An 1 ca) và 2 ca đã được giám sát tại Tam An.

Phước Sơn có 2 ca cộng đồng ở thị trấn Khâm Đức.

Trong các ca Covid-19 trên, nhiều người liên quan "ổ dịch" tại quán karaoke Paradise và một số quán karaoke khác tại TP Tam Kỳ; có trường hợp từng đến bar Diamond tại đường Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ…

Ngày 25-11, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định về việc giải thể tất cả 9 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 do tỉnh thành lập trước đó.

Tr.Thường