Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PT-NT) đã có công văn trả lời văn bản của UBND tỉnh Quảng Nam liên quan việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Đường giao thông đến vùng phát triển Sâm Ngọc Linh, tuyến Măng Lùng - Đắk Lây (huyện Nam Trà My).

Theo Bộ NN-PTNT, sau khi xem xét báo cáo giải trình của UBND tỉnh Quảng Nam, bộ nhận thấy hồ sơ dự án không đủ điều kiện để thẩm định theo quy định.

Thứ nhất, dự án có thay đổi về quy mô diện tích (tăng 8,9 ha), song các hồ sơ trình chưa cập nhật theo quy mô diện tích của dự án.

Quảng Nam thu hồi 24 ha rừng đặc dụng làm đường, Bộ NN-PTNT tuýt còi - Ảnh 1.

Quảng Nam mở đường lên vùng sâm Ngọc Linh

Cụ thể, tài liệu báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt năm 2017 với quy mô sử dụng đất là 17,06 ha, chưa tương ứng với quy mô, diện tích của dự án hiện tại (26,5 ha); báo cáo thẩm định vào năm 2015 của Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam về đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trong đó xác định diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 6 ha.

Ngoài ra, tờ trình vào năm 2020 và hồ sơ dự án kèm theo của UBND tỉnh Quảng Nam đến nay đã hơn 17 tháng, kỳ quy hoạch 2016 - 2020 (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp trước đây là quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 3 loại rừng và quy hoạch liên quan) đã kết thúc và đang xây dựng, thực hiện theo các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

"Như vậy, căn cứ pháp lý để thẩm định hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án đã thay đổi, UBND tỉnh Quảng Nam cần rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện lại trình tự, thủ tục trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để đảm bảo đúng quy định của pháp luật" – Bộ NN-PTNT chỉ rõ.

Thứ hai, UBND tỉnh Quảng Nam nêu dự án trước đây được Bộ NN-PTNT có Văn bản 4398/BNN-TCLN ngày 8-6-2018 trình Phó Thủ tướng Chính phủ về đề nghị xem xét, giải quyết đối với đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của tỉnh, trong đó có tên dự án. Tuy nhiên, Bộ NN-PTNT khẳng định trong văn bản này, bộ chỉ báo cáo Phó Thủ tướng xem xét, chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đối với 13,83 ha rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng, không tương ứng với quy mô, diện tích, quy hoạch 3 loại rừng của dự án hiện tại (25,5 ha) như đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam.

"Đến nay, Phó Thủ tướng Chính phủ chưa có ý kiến chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án" – Bộ NN-PTNT khẳng định.

Quảng Nam thu hồi 24 ha rừng đặc dụng làm đường, Bộ NN-PTNT tuýt còi - Ảnh 2.

Khu vực rừng già mà tỉnh Quảng Nam muốn phá để làm đường

Thứ ba, UBND tỉnh Quảng Nam xác định trong tổng số 26,5 ha rừng đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng của dự án có 15,65 ha rừng tự nhiên, thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh. Bộ NN-PTNT cho biết, theo Nghị định 83/2020, tiêu chí xác định dự án được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên là: "Không nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng…".

Do vậy, Bộ NN-PTNT đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam nghiên cứu, rà soát hướng tuyến, vị trí chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật liên quan.

Liên quan dự án trên, năm 2020, UBND tỉnh Quảng Nam có tờ trình đề nghị Bộ Bộ NN-PTNT xem xét, báo cáo Thủ tướng quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án. Sau đó, Bộ NN-PTNT có văn bản phản hồi, yêu cầu làm rõ một số nội dung đồng thời đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cân nhắc, cẩn trọng trong việc đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên, đặc biệt đối với rừng đặc dụng là rừng tự nhiên cũng như các hoạt động tác động làm thay đổi cân bằng sinh thái tự nhiên khu vực miền núi của địa phương.

Tháng 6-2022, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, tiếp tục ký công văn gửi Bộ NN-PTNT về việc báo cáo giải trình các nội dung liên quan việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án như đã nêu trên.

Tại kỳ họp thứ 9 khóa X vào giữa tháng 7 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Nam đã biểu quyết thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2022, trong đó có dự án đường giao tuyến Măng Lùng – Đăk với diện tích đất rừng đặc dụng phải thu hồi là 24,11 ha.

Trong báo cáo thẩm định, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương lưu ý chỉ được thực hiện thủ tục về đất đai của dự án khi Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Trần Thường