Ngày 19-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã có quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm máy tính bảng trang bị cho đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 và lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND tỉnh.

Quảng Ngãi: Chi 1,3 tỉ đồng mua máy tính bảng cho đại biểu HĐND tỉnh - Ảnh 1.

Tỉnh Quảng Ngãi quyết định chi 1,3 tỉ mua máy tính bảng trang bị cho đại biểu HĐND

Theo quyết định trên, UBND tỉnh thống nhất trích nguồn kinh phí từ ngân sách trên 1,3 tỉ đồng để mua 57 máy tính bảng; hình thức mua là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Internet; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn gói thầu quý IV-2021, thời gian thực hiện gói thầu là 30 ngày kể từ thời điểm ký hợp đồng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo mua sắm (máy tính bảng) đúng thời gian, tiết kiệm và hiệu quả.

T.Trực