Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) hiện đang diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng tới sức khỏe, sinh hoạt của cộng đồng và nhân dân, ngày 1-3, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản về việc phòng chống dịch Covid-19 trong tổ chức lễ cưới, tiệc cưới.

Công văn nêu rõ UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các phường xã, tuyên truyền, hướng dẫn các gia đình tổ chức lễ cưới, tiệc cưới tại địa phương trong thời điểm hiện nay thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo hiệu quả.

Quảng Ninh vận động người dân gói gọn đám cưới để chống Covid-19 - Ảnh 1.

Văn bản do UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành

Đối với lễ cưới, tiệc cưới chưa tổ chức, vận động gia đình điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức phù hợp. Đối với lễ cưới, tiệc cưới đã ấn định thời gian, vận động các gia đình tổ chức trong phạm vi gia đình; dùng hình thức báo hỷ thay cho lễ cưới, tiệc cưới.

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với UBND các địa phương trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện việc tổ chức lễ cưới, tiệc cưới đảm bảo hạn chế tập trung đông người và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các địa phương; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động các gia đình tổ chức lễ cưới, tiệc cưới đảm bảo hạn chế tập trung đông người và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Tr.Đức