Ngày 17-9, tại TP Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng An Giang phát triển bền vững". Đại hội tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc và 224 gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước tỉnh An Giang trong 5 năm qua trên tất cả lĩnh vực.

Quê hương Bác Tôn quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng các cấp, các ngành ở quê hương Bác Tôn tiếp tục cùng cả nước thực hiện phong trào chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh An Giang, cho rằng đại hội lần này là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống xã hội nhằm tôn vinh những tấm gương điển hình xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương thời gian qua.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước tỉnh An Giang liên tục phát triển trên tất cả lĩnh vực; được nhân dân tham gia hưởng ứng sôi nổi, mang lại những hiệu quả to lớn, góp phần tô thắm thêm truyền thống yêu nước của nhân dân tỉnh An Giang trong thời kỳ mới. An Giang cũng là một trong những địa phương đi đầu trong các phong trào xã hội từ thiện, mô hình xe chuyển bệnh nhân đạo phát triển rộng khắp 11 huyện, thị xã, thành phố; bếp ăn từ thiện, xây cầu - làm đường, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, khuyến học – khuyến tài... với rất nhiều mô hình hay, cách làm mới; huy động nguồn lực rất lớn trong toàn xã hội và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia; góp phần thực hiện hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Quê hương Bác Tôn quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau - Ảnh 2.

Nhiều gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực chia sẻ kinh nghiệm tại đại hội

Thông qua các phong trào thi đua, nhiều tấm gương điển hình, các mô hình và cách làm hay, nhiều sáng kiến cải tiến… đã được kịp thời phát hiện, giới thiệu trên các phương tiện truyền thông đại chúng và được các ngành, các cấp tổng kết kinh nghiệm, nhân rộng thành các phong trào thi đua ở phạm vi tỉnh, mang lại hiệu quả vô cùng to lớn. Qua các phong trào thi đua, UBND tỉnh An Giang đã tặng cờ thi đưa cho 699 tập thể, 3.117 tập thể lao động xuất sắc, 753 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cùng hơn 25.000 bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Quê hương Bác Tôn quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau - Ảnh 3.

Nhiều cá nhân tiêu biểu được UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen

"Đó là những quả ngọt mà chúng ta đã gặt hái được qua nhiều năm xây dựng và phát triển phong trào thi đua của tỉnh, nhà nhà cùng thi đua, người người cùng thi đua. Phong trào thi đua đã đi vào đời sống nhân dân, là một phần không thể thiếu để xây dựng xóm làng, xã phường hiện đại, văn minh, yên bình. Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, các cấp ủy, chính quyền đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới và chú trọng hơn về công tác thi đua khen thưởng; từng bước đổi mới, đa dạng hóa về nội dung và hình thức"- ông Bình nhấn mạnh.

T.Nốt