Ngày 7-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP; bà Phạm Phương Thảo - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HÐND TP; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HÐND TP.

Ngày càng hiệu quả và kịp thời

Tại hội nghị, Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định công tác tuyên giáo năm 2020 được triển khai đồng bộ, toàn diện, hoàn thành khối lượng công việc lớn, khó khăn nhưng vẫn bảo đảm được kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất; góp phần đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng... Những kết quả ngành tuyên giáo TP năm 2020 là thành quả của sự kiên trì, nỗ lực, sáng tạo, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, ngành tuyên giáo TP.

Điển hình, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận xã hội. Kế đến, trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức chương trình Đối thoại giữa lãnh đạo TP với nhân dân về xây dựng và phát triển văn hóa, con người TP đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động triển khai các giải pháp tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. "Hiện tại, đội ngũ tuyên giáo đã xây dựng quy trình, tổ chức tập huấn phương án đấu tranh ngăn chặn, xử lý những thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái thù địch đạt hiệu quả. Công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin, nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội ngày càng kịp thời" - ông Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh. Ðặc biệt, trong tình hình đại dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã góp phần tích cực vào việc tuyên truyền nội dung chính xác, kịp thời giúp việc phòng chống dịch đạt nhiều thành công.

Tuy đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng nhìn nhận vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Trong đó, có thời điểm công tác tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy còn chậm tiến độ được giao, nhất là các công việc đột xuất.

Phản bác mạnh mẽ quan điểm sai trái, thù địch - Ảnh 1.

Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM - trao bằng khen cho Báo Người Lao Động và các tập thể xuất sắc. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nhiệm vụ càng nặng, càng phải dấn thân

Về mục tiêu năm 2021, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết sẽ tập trung tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; tham mưu Nghị quyết về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðặc biệt, tuyên truyền chủ đề năm 2021 của TP "Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư", phòng chống dịch Covid-19 và tham mưu hoàn thiện việc tổ chức hoạt động các cơ quan báo chí TP HCM; lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, internet...

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu cấp ủy, cơ quan tham mưu công tác tuyên giáo các cấp và mỗi cán bộ ngành tuyên giáo cần chú trọng 6 giải pháp. Trong đó nổi bật là cần chủ động nghiên cứu, tạo đột phá và đổi mới phương thức hoạt động tuyên giáo ở các cấp; ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện hiện đại trong công tác tuyên giáo; tăng cường trao đổi thông tin hai chiều, trao đổi trực tiếp khi có các vấn đề phát sinh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang đánh giá công tác tuyên giáo đạt được kết quả rất tích cực và tạo được niềm tin vào sự lãnh đạo của Ðảng. Ông cho rằng 2021 là năm TP bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu phát triển, khởi động TP Thủ Ðức và chính quyền đô thị. "TP luôn đặt trách nhiệm phát triển vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc nhân dân. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác tuyên giáo thời gian tới sẽ nặng nề" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP phân tích.

Từ đó, ông Trần Lưu Quang đề nghị công tác tuyên giáo phải luôn đổi mới, sáng tạo trong cách tuyên truyền. Khai thác tiềm năng từ đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo để truyền cảm hứng, đóng góp cho sự phát triển của TP. Ðặc biệt, đội ngũ tuyên giáo phải quyết liệt đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng. Công tác này thời gian qua còn nhiều gian nan do thiếu cân bằng về lực lượng, phương tiện. "Việc càng khó thì đội ngũ tuyên giáo càng phải làm quyết liệt ngay từ đầu, nếu không quyết tâm thì khoảng cách giữa ta và đối thủ sẽ ngày càng xa, thất bại sẽ ngày càng gần" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP nói. 

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM tặng bằng khen cho 31 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có Báo Người Lao Ðộng; Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM tặng giấy khen cho 40 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.
LÊ PHONG