UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận về việc thanh tra toàn diện quá trình hình thành, thực hiện dự án, quản lý, sử dụng đất, xây dựng công trình trong Công viên Tuổi trẻ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sai phạm tại Công viên Tuổi trẻ: Truy thêm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan - Ảnh 1.

Nhiều hạng mục tại Công viên Tuổi trẻ hư hỏng nặng - Ảnh: Hà Nội mới

Chủ trì họp về kết luận thanh tra toàn diện quá trình hình thành, thực hiện dự án,quản lý, sử dụng đất, xây dựng công trình trong Công viên Tuổi trẻ, Tập thể UBND TP Hà Nội thống nhất kết luận: Đây là vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, cho đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm. Nguyên nhân trước hết là do những tồn tại về tài chính doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư Tuổi trẻ Thủ đô (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước); hồ sơ, tài liệu, chứng từ không đầy đủ, không được xác lập đúng quy định, gây khó khăn cho việc xác định nguồn gốc hình thành tài sản, đối chiếu công nợ... Bên cạnh đó, quá trình khai thác vận hành công viên, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều sai phạm về quản lý doanh nghiệp, hợp tác đầu tư, lập quy hoạch, cấp phép xây dựng, triển khai dự án có sử dụng đất; một số cơ quan quản lý nhà nước chưa làm hết trách nhiệm, nội dung tham mưu thiếu khả thi, chưa chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của UBND TP, có dấu hiệu buông lỏng quản lý nhà nước về đất, đai, trật tự xây dựng.

Mặc dù Thanh tra TP đã có nhiều cố gắng trong công tác xác minh, kết luận, song nội dung kết luận thanh tra toàn diện cần được bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung sau, làm cơ sở để kiến nghị UBND TP xem xét, có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc (hoàn thành trong tháng 6-2020): Tập trung xác định rõ các sai phạm theo lĩnh vực quản lý nhà nước (quản lý tài chính doanh nghiệp, hợp tác đầu tư, quản lý sử dụng đất, quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng công trình...); trên cơ sở đó, xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan (trong việc đã để xảy ra sai phạm và nay là trách nhiệm khắc phục sai phạm sau thanh tra), kiến nghị biện pháp xử lý giải quyết (nêu rõ cơ sở pháp lý) để UBND TP quyết định.

Tập hợp và đánh giá việc chấp hành các văn bản chỉ đạo, điều hành (của UBND TP liên quan đến công tác xử lý sai phạm tại Công viên Tuổi trẻ) của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân từ trước đến nay; kiến nghị biện pháp xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ UBND TP giao.

Ngoài ra, quá trình triển khai, Thanh tra TP mời các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan làm việc để xác minh, kết luận khách quan, toàn diện, đúng, đủ cơ sở pháp lý đối với các sai phạm và trách nhiệm pháp lý có liên quan. Thanh tra Thành phố có quyền yêu cầu các cơ quan chuyên môn của TP tham gia xác minh, đánh giá các khía cạnh quản lý nhà nước chuyên ngành để kiến nghị biện pháp xử lý giải quyết dứt điểm từng sai phạm ở từng lĩnh vực quản lý nhà nước, làm cơ sở để UBND TP xem xét, quyết định.

Giao các Sở: Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ cử cán bộ có trách nhiệm, có thẩm quyền tham gia theo yêu cầu của Thanh tra TP để thực hiện nội dung trên, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của TP.

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô được TP phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ năm 2000, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí... của nhân dân. Tổng mức đầu tư được phê duyệt năm 2002 là 282 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách TP là 280 tỉ đồng. Năm 2010, UBND TP phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết công viên này theo hướng trở thành Trung tâm Thanh - Thiếu niên Hà Nội...

Mặc dù những vi phạm về trật tự xây dựng tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã được cơ quan chức năng "điểm mặt, chỉ tên" từ nhiều năm qua nhưng vẫn không được xử lý dứt điểm.

Ngày 25-3-2019, Thanh tra TP đã thành lập Đoàn Thanh tra để thanh tra toàn diện quá trình thực hiện dự án trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô. Tháng 8-2019, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu phải giải tỏa, cưỡng chế các công trình vi phạm tại công viên này trong quý IV-2019.

B.H.Thanh