Chiều 17-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Phan Thị Tố Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh, cho biết tính đến thời điểm ngày 17-12, theo thống kê, 308 công chức, viên chức phải tiến hành thi tuyển dụng lại vì qua rà soát có những vi phạm trong tuyển dụng. Những người sắp tới nếu thi không đạt thì vẫn phải hủy quyết định tuyển dụng ban đầu.

Theo bà Hoa, những công chức có những vi phạm trong tuyển dụng trong giai đoạn từ năm 1998 đến 2017. Việc thực hiện thi tuyển lại này là thực hiện theo kết luận của Ban Bí thư và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Sai phạm trong tuyển dụng, 308 công chức ở Hà Tĩnh phải thi tuyển lại - Ảnh 1.

Kế hoạch thi tuyển lại các công chức có sai phạm trong tuyển dụng của tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 15-12, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành kế hoạch số 486/KH-UBND về việc tuyển dụng lại công chức do có sai phạm trong tuyển dụng. Theo kế hoạch này, việc tuyển dụng công chức thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa thi tuyển theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BVN ngày 15-6-2020 của Bộ Nội vụ.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Hà Tĩnh, thời gian thi vòng 1 được tổ chức trước ngày 22-12-2020. Thời gian thi vòng 2 được tổ chức trước ngày 24-12-2020.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu việc tổ chức tuyển dụng lại công chức phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế của các trường hợp thuộc diện được khắc phục trong tuyển dụng và áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật.

Tin-ảnh: Hải Vũ-Thiên Thành