Ngày 9-12-2002, Bộ Chính trị có quyết định thành lập BCĐTNB để giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ về triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng Tây Nam Bộ. Qua 15 năm hoạt động, tuy vùng ĐBSCL còn nhiều khó khăn nhưng ban đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ, chức năng được giao.

Sắp xếp nhân sự sau khi BCĐ Tây Nam Bộ giải thể - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao bằng khen cho các cán bộ của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Báo cáo tại hội nghị, ông Sơn Minh Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐTNB, thông tin: "Kinh tế của vùng có sự chuyển biến rõ nét, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn vùng giai đoạn 2001-2010 đạt 11,7%/năm, giai đoạn 2011-2015 đạt 8,55%/năm; bảo đảm an ninh lương thực cho cả nước, sản xuất lúa, thủy sản, trái cây dẫn đầu cả nước; tỉ lệ trường đạt chuẩn chiếm 28,8% tổng số trường toàn vùng, đạt 195 sinh viên/10.000 dân; tỉ lệ hộ nghèo giảm 2%/năm; hiện có 72,35% xã có trạm y tế đạt chuẩn".

Tại Hội nghị lần 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-11-2017 và ngày 28-11-2017, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc kết thúc hoạt động của các BCĐ Tây Bắc, BCĐ Tây Nguyên và BCĐTNB. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: "Hiện Ban Tổ chức Trung ương đang phối hợp với Bộ Nội vụ làm việc với các bộ, ngành, các địa phương ở ĐBSCL có định hướng sắp xếp lại cán bộ của BCĐTNB. Đây là đội ngũ đã được đào tạo và trưởng thành, rất đáng quý". Theo Phó Thủ tướng, trừ cán bộ có nguyện vọng nghỉ sớm và muốn được chuyển công tác sẽ được xem xét, còn cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư sắp xếp thì Ban Bí thư sẽ chịu trách nhiệm; cán bộ thuộc diện được Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ sắp xếp thì 2 cơ quan này chịu trách nhiệm. Riêng về tài sản, nhà cửa đất đai của ban sẽ do Văn phòng Chính phủ và UBND TP Cần Thơ cùng các bộ, ngành chủ trì và trình Thủ tướng để có hướng xử lý.

Theo ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, vừa qua, Thường trực BCĐTNB đã chủ động xây dựng phương án sắp xếp cán bộ, công chức và phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương cùng Bộ Nội vụ. "Hiện nay, các tỉnh đang thực hiện tinh giản biên chế. Sau khi làm việc với các tỉnh, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ sẽ có tạm giao biên chế cho các tỉnh, bộ, ngành nhận những cán bộ, công chức từ BCĐTNB về" - ông Chính nói.

Tin - ảnh: C.Linh