Trên 100 phóng viên, biên tập viên của 50 cơ quan báo chí khu vực phía Nam đã tham dự hội nghị này.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí chủ động hơn trong công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng Đảng, qua đó đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tạo mọi điều kiện để phóng viên, biên tập viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về tuyên truyền xây dựng Đảng. 

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị các cơ quan báo chí cần phản ánh những hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một số cán bộ hiện nay. Tuyên truyền mạnh mẽ cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở các cấp, ngành, địa phương; nêu ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý. 

Thứ trưởng cũng mong muốn qua hội nghị này, phóng viên, biên tập viên sẽ có những tác phẩm hay, sinh động, hấp dẫn viết về đề tài xây dựng Đảng cũng như hưởng ứng tham gia Giải báo chí quốc gia mang tên Búa Liềm vàng.

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên - Ảnh 2.

Các học viên tại buổi tập huấn

Hội nghị sẽ được các giảng viên trao đổi, bồi dưỡng kiến thức về các chuyên đề: Những đổi mới về xây dựng Đảng trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tổng quan về Đảng, công tác xây dựng Đảng và một số nội dung trọng tâm tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay; giới thiệu giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa Liềm vàng); giới thiệu mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng...

Tin, ảnh: Bảo Ngọc