Thần tốc lập bệnh viện dã chiến trong 12 giờ

Lê Phong – Ngọc Lý – Quốc Thắng