Chiều 15-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện bàn giao hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021-2026) cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa có 2 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Ảnh 1.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa, bàn giao danh sách hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa để tiến hành các bước hiệp thương tiếp theo

Theo báo cáo, kể từ ngày 22-2 đến 17 giờ ngày 14-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 261 hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII.

Cụ thể, Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 30 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 28 hồ sơ người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 2 người tự ứng cử. Tiếp nhận 231 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, trong đó có 230 hồ sơ của người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 1 hồ sơ người tự ứng cử.

Cũng theo báo cáo, trong số 30 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, có 2 hồ sơ người tự ứng cử là ông Hoàng Quốc Cừ (SN 1988; ngụ thôn Uy Bắc, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương; nghề nghiệp là dược sĩ) và ông Lê Minh Vũ (SN 1968; ngụ phố Liên Vinh, phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn), là Giám đốc Công ty CP phát triển giáo dục và điện tử Vũ Tấn.

Một hồ sơ người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021-2026) là ông Lê Minh Vũ (người cũng ứng cử đại biểu Quốc hội).

Trước đó, 4-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Thông báo số 24/TB-UBBC về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, số đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu của tỉnh Thanh Hóa là 14 đại biểu (bằng số đại biểu Quốc hội Khóa XIV); số đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 85 đại biểu (ít hơn 10 đại biểu so với HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021). Số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội là 5 đơn vị. Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh là 27 đơn vị.

Ngày 23-5, cử tri cả nước sẽ đi bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Tuấn Minh