Ngày 28-6, ông Lê Anh Xuân, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, đã có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra sai sót dẫn đến sai phạm trong việc đầu tư, di chuyển công trình cấp điện cho Công ty Hỗ trợ giáo dục Sao Khuê và sai phạm trong việc xác định đơn giá đền bù sai quy định theo thông báo của Kiểm toán Nhà nước về "Kiểm toán dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội TP Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Dính sai phạm, hàng loạt cán bộ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm nhiều quan chức

Cụ thể, liên quan đến sai phạm trong việc xác định đơn giá đền bù đất, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã phê bình và yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư (GPMB-TĐC) TP Thanh Hóa; đồng thời phê bình và yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Dương Đình Huệ, Phó Giám đốc Ban GPMB-TĐC TP Thanh Hóa và Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND phường Tào Xuyên (nguyên phó trưởng Phòng Quản lý đô thị TP). Bên cạnh đó, UBND TP còn yêu cầu phê bình và kiểm điểm 5 lao động hợp đồng có liên quan đến những sai sót trên.

Ngoài ra, trong ngày 28-6, ông Lê Anh Xuân cũng phê bình và yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Phòng Quản lý đô thị và Ban GPMB-TĐC TP Thanh Hóa; phê bình và yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Quảng Thịnh (nguyên giám đốc Ban GPMB-TĐC); Hà Đình Anh, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị; Trịnh Anh Nhân, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị TP Thanh Hóa.

Trước đó, qua thanh kiểm tra đã phát hiện trong quá trình di dời đường điện 35 KV cấp điện cho trạm biến áp 180 KVA-35/0,4 KV của Công ty Sao Khuê, UBND TP Thanh Hóa đã có văn bản báo cáo về giá trị công trình là 532,2 triệu đồng, chênh lệch 147,053 triệu đồng. Ngoài ra, qua thanh tra cũng phát hiện việc quyết toán công trình, các loại chi phí xây dựng, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng… Sở Tài chính thẩm định lại thấp hơn quyết toán đã được phê duyệt, chênh lệch 127,425 triệu đồng.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về "Kiểm toán dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội TP Thanh Hóa", trong đó chỉ ra sai phạm trong việc xác định đơn giá đền bù sai quy định.

Từ những sai phạm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND TP Thanh Hóa có trách nhiệm tổ chức thẩm tra, làm rõ những tồn tại thiếu sót trong việc xác định đơn giá đền bù sai quy định và xử lý trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị, cá nhân tham mưu và gửi kết quả về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo tỉnh và Kiểm toán Nhà nước trước ngày 20-8-2016.

Nhưng gần 2 năm sau, ngày 14-6-2018, UBND TP Thanh Hóa mới có văn bản "triệu tập" những người liên quan lên để họp và xử lý bằng cách kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Tuấn Minh