Ngày 13-12, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản trả lời kiến nghị của UBND huyện Chư Sê đối với Kết luận thanh tra số 15/KL-TTr ngày 3-12-2019 (KLTT số 15) của Chánh thanh tra tỉnh Gia Lai. 

Tại KLTT số 15, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã chỉ rõ UBND huyện Chư Sê đã cấp kinh phí cho quốc phòng, an ninh vượt dự toán được HĐND huyện phê duyệt các năm 2016 và 2018 với số tiền tổng cộng 3,7 tỉ đồng là vi phạm nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước.

Trong đó, cấp cho Công an huyện 2,5 tỉ đồng để lắp đặt camera. Đặc biệt, năm 2017, UBND huyện Chư Sê đã cấp kinh phí 1,5 tỉ đồng để công an huyện lắp đặt 10 camera nhưng năm 2018 mới hợp thức hoá bằng cách trình HĐND huyện ban hành nghị quyết cấp bổ sung kinh phí cho công an huyện. "Như vậy có nghĩa là UBND huyện đã chi và quyết toán trước rồi mới trình HĐND huyện quyết định phân bổ vào năm sau để hợp thức hoá" - Thanh tra tỉnh Gia Lai nêu rõ.

Khi Thanh tra tỉnh Gia Lai làm việc, huyện Chư Sê cũng không cung cấp hồ sơ thanh, quyết toán với số tiền 2,5 tỉ trên mà đưa ra lý do là Công an huyện không cung cấp.

UBND huyện cãi cố khi bị phát hiện cấp 2,5 tỷ lắp camera sai phạm - Ảnh 1.

Cấp 2,5 tỉ đồng lắp camera vượt dự toán, UBND huyện Chư Sê còn phản pháo

Sau khi Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành KLTT số 15, UBND huyện Chư Sê đã có văn bản kiến nghị nhiều nội dung cho rằng việc cấp kinh phí quốc phòng, an ninh không vượt dự toán như kết luận đã nêu; cấp 2,5 tỉ đồng lắp camera không phải không có hồ sơ thanh quyết toán mà là do Công an huyện Chư Sê không cung cấp và cho rằng nếu phải thu hồi nộp ngân sách thì Công an huyện Chư Sê phải nộp. 

Vì vậy, Thanh tra tỉnh Gia Lai một lần nữa ra văn bản chỉ rõ những sai phạm của UBND huyện Chư Sê. Việc cấp 2,5 tỉ đồng lắp camera, ngay khi làm việc Thanh tra tỉnh Gia Lai đã yêu cầu cung cấp hồ sơ thanh, quyết toán khoản tiền 2,5 tỉ đồng mà UBND huyện cấp hỗ trợ cho công an huyện để lắp camera nhưng hết thời gian UBND huyện này không cung cấp. UBND huyện Chư Sê cho rằng do công an huyện không cung cấp, mặc dù lý do này là bất hợp lý, ngay cả hồ sơ dự toán UBND huyện cũng không đưa ra.

Tại KLTT số 15, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã xác định để xảy ra các sai phạm trên, trách nhiệm trước hết thuộc ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch, ông Nguyễn Hữu Tâm, Phó chủ tịch UBND huyện Chư Sê và ông Nguyễn Đức Cường, nguyên Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Sê. 

UBND huyện Chư Sê phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nghiêm khắc đối với việc cấp ngân sách vượt dự toán HĐND huyện giao cho quốc phòng, an ninh và trình phân bổ, phê duyệt dự toán kinh phí đặc thù cho phòng Tài chính – Kế hoạch.

Hoàng Thanh