icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thảo luận công tác nhân sự Trung ương khóa XIII

PHẠM VĂN THẾ

Đại hội XIII của Đảng đã dành cả ngày 29-1 để tiếp tục thảo luận về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 29-1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự.

Xem xét các trường hợp xin rút ứng cử, đề cử

Buổi sáng, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII; ghi phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Tiểu ban Nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử. Đoàn Chủ tịch nghe các trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Buổi chiều, Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) BCH Trung ương Đảng khóa XIII đến các đoàn. Các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

Cũng trong buổi chiều, Đoàn Thư ký xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về những vấn đề đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XIII.

Thảo luận công tác nhân sự Trung ương khóa XIII - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các đại biểu tại Đại hội XIII. Ảnh: TTXVN

Quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng

Theo Quy định số 214-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, tiêu chuẩn chức danh các Ủy viên BCH Trung ương phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chung, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn: Tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Có ý thức, trách nhiệm cao, kiến thức toàn diện; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp, hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của BCH Trung ương.

Bên cạnh đó, phải có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công quản lý, phụ trách. Có năng lực dự báo, xử lý, ứng phó kịp thời, hiệu quả những tình huống đột xuất, bất ngờ; có khả năng làm việc độc lập. Có tố chất, năng lực lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; có hoài bão, khát vọng đổi mới vì dân, vì nước. Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp và tương đương.

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương phải là những cán bộ trẻ; cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn của Ủy viên BCH Trung ương; qua thực tiễn công tác thể hiện có năng lực, triển vọng phát triển về tố chất lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; được quy hoạch chức danh Ủy viên BCH Trung ương và lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Trước đó, trả lời báo chí về công tác nhân sự Đại hội XIII, ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương - cho biết Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch về xây dựng quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Những người được quy hoạch BCH Trung ương, về cơ bản bảo đảm số lượng, cơ cấu, chất lượng; đã được đào tạo qua 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ cấp chiến lược, là nguồn nhân sự hết sức quan trọng để chủ động chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XIII đã xác định BCH Trung ương khóa XIII có 200 người, trong đó 180 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và 20 Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết.

"Quy trình nhân sự được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời được cụ thể hóa cho cả tái cử, lần đầu tham gia và theo từng nhóm đối tượng chức danh. BCH Trung ương khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ" - ông Nguyễn Thanh Bình nêu rõ. 

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn

Sáng 29-1, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - đã thăm, kiểm tra công tác ứng trực bảo vệ an ninh trật tự Đại hội XIII của Đảng tại Trung tâm Chỉ huy Bộ Công an (đặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội).

Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận các lực lượng không chỉ chủ động thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Chỉ huy mà còn ở khu vực xung quanh, trên mặt đất, khoảng không và không gian mạng.

Trong những ngày diễn ra đại hội, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các lực lượng tiếp tục duy trì tốt hơn công tác an ninh, thường trực các kế hoạch, phương án, sẵn sàng chiến đấu để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ; đồng thời quán triệt yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

. Thiếu tướng TÔ ÂN XÔ, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an:

2-To-An-Xo

Lựa chọn đảng viên thực sự tiêu biểu

Trong các kỳ đại hội Đảng, vấn đề nhân sự luôn là nội dung rất quan trọng, việc lựa chọn nhân sự BCH Trung ương Đảng do các đại biểu dự đại hội quyết định; việc lựa chọn nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư do BCH Trung ương khóa mới quyết định.

Tôi tin tưởng rằng tại Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu sẽ sáng suốt lựa chọn những đảng viên thực sự tiêu biểu, có sức sáng tạo, sức chiến đấu, có bản lĩnh chính trị, gương mẫu, nói đi đôi với làm để bầu vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII. BCH Trung ương khóa XIII sẽ bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng là tập thể thực sự đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, là hạt nhân để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đưa chỉ tiêu đại hội đã thống nhất đề ra thành hiện thực.

. Đại biểu NGUYỄN ĐÌNH VĨNH, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TP Đà Nẵng:

22-Đại-biểu-Nguyễn-Đình-Vĩnh

Hội tụ những người tinh hoa nhất

Việc chuẩn bị, giới thiệu và bầu cử Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII thực sự dân chủ, khách quan, công tâm; đồng thời kiên quyết không để lọt vào BCH Trung ương Đảng những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và không bỏ sót những cán bộ có đức, có tài, có triển vọng phát triển, có tín nhiệm cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh.

Hy vọng rằng với ý thức, trách nhiệm của mình trong việc tham gia góp phần vào thành công của đại hội, các đại biểu sẽ nghiên cứu tìm hiểu kỹ từng ứng cử nhân sự của BCH Trung ương, cả chính thức và dự khuyết để BCH Trung ương hội tụ những người tinh hoa nhất, đảm đương phụ trách các lĩnh vực, các bộ, ngành và đủ sự kế thừa với các độ tuổi khác nhau, để xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, tiêu biểu, góp phần hoạch định những chính sách xây dựng đất nước.

. Đại biểu ĐỖ ĐỨC DUY, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái:

222-Đại-biểu-Đỗ-Đức-Duy

Đoàn kết, thống nhất cao

Công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội XIII của Đảng đã được BCH Trung ương Đảng khóa XII triển khai từ rất sớm, với cách làm bài bản, thận trọng, dân chủ, khách quan, tạo ra sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng và sự tin tưởng tuyệt đối của các tầng lớp nhân dân.

Tôi kỳ vọng đại hội sẽ lựa chọn được những đồng chí thực sự ưu tú, đại diện cho trí tuệ, tâm huyết của hơn 5 triệu đảng viên, cũng như đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia vào bộ máy lãnh đạo, đưa đất nước phát triển trong giai đoạn tới theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo