Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc thu hồi khoản tiền đã tạm ứng từ ngân sách Nhà nước để đầu tư cho Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm  ở quận 2 theo nội dung Kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, UBND TP HCM cho biết khoản tiền đã tạm ứng đến thời điểm 30-9-2018 chủ yếu là để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các khoản vay của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng KĐTM Thủ Thiêm.

Để thu hồi khoản tạm ứng này, cần thực hiện các thủ tục để quyết toán vào Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư KĐTM Thủ Thiêm. Tuy nhiên, khi thực hiện các thủ tục để quyết toán lại gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Thu hồi tiền tạm ứng dự án Thủ Thiêm: TP HCM gửi văn bản khẩn lên Thủ tướng - Ảnh 1.

Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã kéo dài hơn 20 năm nhưng đến nay vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm

Do đó, UBND TP HCM đề nghị Thủ tướng giao Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ - ngành liên quan hướng dẫn trình tự, thủ tục nhằm thực hiện thống nhất.

UBND TP HCM cũng cho biết đã và đang xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người dân và lập dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong phần diện tích 4,39 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2.

Đối với nguồn kinh phí đã được TP phê duyệt để chi trả cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong KĐTM Thủ Thiêm (hơn 38.679 tỉ đồng), UBND TP HCM kiến nghị Thủ tướng cho phép TP được tiếp tục thực hiện Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trong khu quy hoạch đầu tư xây dựng KĐTM Thủ Thiêm đã được phê duyệt tại Quyết định số 2466/2007 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định 2971/2010. 

Tức là tiếp tục giữ nguyên giá trị pháp lý về thẩm quyền của TP HCM trong việc phê duyệt, điều chỉnh dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và có cập nhật bổ sung chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong phần diện tích 4,39 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An.

Căn cứ Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đã được phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, UBND TP HCM trình HĐND TP thông qua kế hoạch vốn bố trí cho dự án để thực hiện các thủ tục thanh quyết toán và thu hồi tạm ứng theo quy định.

Kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND TP HCM thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền đã tạm ứng từ ngân sách nhà nước không đúng quy định đã đầu tư cho KĐTM Thủ Thiêm đến thời điểm 30-9-2018 là hơn 26.315 tỉ đồng; sớm có giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp để trả nợ các khoản vay ngân hàng đã đầu tư cho KTTM Thủ Thiêm là hơn 4.286 tỉ đồng.
Phan Anh