Phát biểu bế mạc hội nghị ứng phó với biến đổi khí hậu chiều 27-9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Đồng bằng Sông Cửu Long phải chủ động sống chung với lũ, chủ động sống chung với hạn mặn.

Phải biến những thách thức về biến đổi khí hậu thành cơ hội, xây dựng một nền nông nghiệp thông minh, lấy người dân làm trung tâm, đặt mục tiêu quan trọng nhất là phục vụ người dân trong các kế hoạch phát triển.

Mục tiêu đến năm 2050, Đồng bằng Sông Cửu Long trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước, GDP gần 10.000 USD/người/năm.

Để thực hiện mục tiêu trên, Thủ tướng yêu cầu thành lập ngay cơ chế điều phối phát triển vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, giao Bộ Tài nguyên - Môi trường hoàn thiện kịch bản biến đổi khí hậu đến 2010.

Thủ tướng yêu cầu cần nghiên cứu thành lập quỹ phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long với nhiều nguồn lực và từ nay đến 2020 giải ngân ít nhất 1 tỉ USD cho các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu.


Hồng Hải -Thanh Long